Supplement til Michael Strunges efterladte papirer

Portræt af Michael Strunge
Portræt af Michael Strunge

Håndskriftsamlingen har fra forældrene til digteren Michael Strunge (1958-1986) modtaget et supplement til Michael Strunges efterladte papirer. Udover udkast og manuskripter indeholder supplementet en lang række stilehæfter fra Strunges skoletid samt tegninger og fotografier.

Da digteren Michael Strunge d. 9. marts 1986 som 27-årig under en udgang fra Rigshospitalets psykiatriske afdeling sprang ud fra et vindue på 5. sal med ordene ”Nu kan jeg flyve!”, afsluttede han et af 80’ernes mest markante forfatterskaber. Med sine 11 digtsamlinger havde han opnået en position som den måske mest fremtrædende og læste i den kreds af digtere, der samledes i gruppen omkring Hvedekorn-redaktøren Poul Borum. 

Seks år efter Michael Strunges død afleverede hans forældre i to omgange størstedelen af de papirer, som Strunge selv havde bevaret. Herunder de mange breve, han havde modtaget fra forfatterkolleger og læsere, og frasorterede og utrykte digte fra digtsamlinger. Supplementet til de efterladte papirer indeholder ikke mindst interessant et bind med dagbogsoptegnelser og nedskrivning af drømme fra perioden op til det fatale spring.

Benyttelse af Michael Strunges efterladte papirer kræver forudgående skriftlig tilladelse. Nærmere oplysninger herom på Center for Manuskripter og Boghistorie.