Unik baskisk bog opdaget i Det Kongelige Biblioteks samlinger

jarraia108081
Et hold forskere fra baskerlandets universitet UPV/EHU har i Det Kongelige Biblioteks samlinger opdaget et hidtil ukendt eksemplar af førsteudgaven af den baskiske bog Doctrina Christiana, Guiristinoac Iaquin behar dituen gauçen declaracinoa (...) af Esteve Materra, trykt hos Pierre de La Court i Bordeaux i 1617.

Den franske franciskaner Esteve Materra var blevet sendt til baskerlandet for at udbrede den katolske tro i et område hvor den reformerte tro stod stærkt. Han lærte sig baskisk og udgav sin bog om den kristne lære på formfuldendt baskisk. Den blev trykt i adskillige udgaver, men hidtil har den ældst bevarede været andenudgaven fra 1623, som i øvrigt kun findes i et eksemplar på Bodleian Library i Oxford. I sin Essai d'une Bibliographie de la Langue Basque (1891) nævnte Julien Vinson førsteudgaven og skrev eksplicit, at han ikke kendte noget eksemplar af denne udgave, som han havde set i en bibliografi fra 1650.

Under arbejdet med en kritisk udgave af Materras tekst, som byggede på andenudgaven, fandt Dorota Krajewska fra UPV/EHU imidlertid frem til eksemplaret af 1617-førsteudgaven i København. Forskergruppen har lavet et site om Materras Doctrina Christiana: https://sites.google.com/site/materraedizioa/, hvor man bl.a. kan se en digitalisering af 1617-udgaven fra København.

Hvordan er bogen havnet i Det Kongelige Biblioteks samlinger?

Den baskiske bog, der i dag er et unikum, stod i starten af 1700-tallet i den prøjsisk fødte forfatter og embedsmand Charles-Étienne Jordans (1700-1745) bibliotek. Jordan var ud af en fransk huguenot-familie, der var flygtet fra Frankrig. På første friblad er der indklæbet hans ekslibris for "C. S. Iordani, et Amicorum", med amoriner i en fornem bibliotekssal, som her kan ses digitaliseret i en bog tilhørende Bibliothèque municipale i Lyon. Siden stod den i den danske greve og bogsamler Otto Thotts (1703-1785) pragtfulde bibliotek, og Thott havde formentlig gennem kommissionærer købt bogen direkte ved auktionen over Jordans bibliotek i Berlin 1747. Universitetsbiblioteket købte efter Thotts død bogen ved auktionen over Thotts teologiske bøger i 1789.

Jordan_detalje

 

I 1700-tallet blomstrede private universalbiblioteker i hele Europa, men Otto Thotts var et særligt bibliotek. Andreas Wilhelm Cramer (1760-1833), der var professor ved Universitetet i Kiel, kaldte ligefrem Otto Thotts bibliotek for det rigeste privatbibliotek i Europa.

Hvorfor først nu?

Hvorfor er det baskiske unikum først blevet opdaget nu? Det er først inden for de seneste ti år, at Det Kongelige Bibliotek er blevet færdigt med at gøre katalogposterne på de enorme samlinger af ældre udenlandske bøger digitalt tilgængelige i REX, hvis poster også kan tilgås gennem internationale samkataloger som f.eks. WorldCat. Før de digitale katalogers tidsalder måtte forskere enten selv besøge biblioteker eller sende skriftlige forespørgsler til de relevante biblioteker for at finde ud af, om de mon ejede eksemplarer af bestemte udgaver. Og det var ikke altid Det Kongelige Bibliotek blev spurgt eller opsøgt som det første. I dag kan forskerne søge direkte i REX eller i internationale fælleskataloger. Og der gemmer sig mange skjulte skatte i samlingerne af ældre udenlandske bøger. Med et citat fra Augustin: Nonnulla pars inventionis est nosse quid quaeras: En ikke ubetydelig del af opdagelsen er at vide, hvad du søger. Det vidste det baskiske forskerhold.

Læs mere om opdagelsen:

På baskisk: http://www.berria.eus/albisteak/108081/lapurtera_klasikoan_idatzitako_lehen_lana_aurkitu_dute.htm

På spansk: http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/hallado-el-primer-libro-escrito-en-euskera-labortano-clasico/