19. og 20. årh.

H.C. Andersen (1805-75): Manuskripter, dagbøger, papirklip, billedbøger, brevbiografi m.m.

Herman Bang (1857-1912): Udkast til "Stuk" (1886).

Thorkild Bjørnvig (1918-2004): Manuskript til "Anubis".

Steen Steensen Blicher (1782-1848): 'Kortfattet Levnedsbeskrivelse'

Karen Blixen (1885-1962): Arkiv: Skitsebøger, Dagbog fra Paris, Syv fantastiske Fortællinger ("Digteren"), Out of Africa, Vinter-Eventyr (samt manuskriptudkast til "En opbyggelig Historie") m.m.

Helene Bournonville (1809-95): Album.

Georg Brandes (1842-1927):
- Dagbøger 1860-1927.
- Manuskriptudkast til artikel om Henrik Pontoppidan (1910-11).
- Manuskript til 'Indledningsforelæsning om 'Emigrantlitteraturen' (udkast)'
Se også web-udstillingen Georg Brandes' 'skrivebord' .

Jørgen Brønlund (1877-1907): Dagbog 1907 og Skitsebog.

Sophus Claussen (1865-1917): Manuskriptudkast til "Ekbátana" og til andre digte.

Holger Drachmann (1846-1908): Notesbøger 1864-1905 (34 bd.) og manuskript til "Jeg hører i Natten den vuggende Lyd".

N.F.S. Grundtvig (1783-1872): Manuskript til "De levendes Land".

Knut Hamsun (1859-1952): Manuskript til "Mysterier" (1892) og "Jul i Aasen".

Klaus Høeck (f. 1938): Digtsamlingerne Hjem (1985), Heptameron (1989), Eventyr (1992), 1001 digt (1995),  In Nomine (2001), Hsieh (2004), Palimpsest (2008) og Live (2012), oversat til engelsk af John Irons. Endvidere onlinedigte med titlen "Triptychon" (1999).

Per Højholt (1928-2004): Udkast og manuskripter til digtsamlinger.

Henrik Ibsen (1828-1906): Manuskripter og breve i Det Kongelige Bibliotek.

J.P. Jacobsen (1847-1885): Mogens (1872), Fru Marie Grubbe (1876), Digte.

Johannes V. Jensen (1873-1950): Kongens Fald (1900-01).

Søren Kierkegaard (1813-1855): Enten-Eller (manuskriptudkast til "Forord") Begrebet Angest (kladde, hæfte 1), Mit Forhold til 'hende'

Jakob Knudsen (1858-1917): Digtet "Sé, nu stiger solen af Havets Skjød".

Tom Kristensen (1893-1974): Manuskript til "Det er Knud, som er død".

Thøger Larsen (1875-1928): Manuskript til "Den danske Sommer".

Ivan Malinowski (1926-1989): Manuskript til "Myggesang".

Ejnar Mikkelsen (1880-1971): Dagbøger 1901-45 m.m.

Poul Martin Møller (1794-1838): Filosofiske værker og prosaarbejder samt tegninger fra en rejse til Kina 1819-21.

Nachtegall, Franz (1777-1847): Kortfattet Fremstilling af min Virksomhed for Gymnastikkens Indførelse og Udbredelse. 1799 - 1840.

Henrik Pontoppidan (1857-1943): Korrespondance med brdr. Brandes.

Knud Rasmussen (1879-1933): Dagbøger 1901-24 og Etnografiske Optegnelser.

Klaus Rifbjerg (1931-): Manuskripter til romanen Den kroniske uskyld og til digtsamlingerne Under vejr med mig selv, Konfrontation, Camouflage, PortrætVoliere, Amagerdigte, Mytologi og Byens tvelys.

H. Rink (1819-93): Grønlandske sagn.

Martinus Rørbye (1803-48): Dagbog fra en rejse til Jylland og Norge 1830 og fra en udenlandsrejse 1834-37.

Jens August Schade (1903-78): Manuskriptudkast til "Læren om Staten".

Erik Skram (1847-1923): Gertrude Colbjørnsen , udkast til 1. kapitel, 1879. 

August Strindberg (1849-1912): Vivisections - Sensations Détraquées, 1894

Leo Tolstoj (1828-1910): Udkast til "Krig og Fred" (1 bl.)

Gustav Wied (1858-1914): Fædrene æde Druer , 1908. 

Christian Winther (1796 - 1876): Manuskript til digtene 'Jeg takker dig, du Søde' og 'Ret kan jeg aldrig glemme'.

Emil Aarestrup (1800-56): Manuskripter til udvalgte digte.

___________________________

Færøiske Qvæder, nedskrevne efter Amtsprovst Heinzes Foranstaltning 1819.