Armenien

I forbindelse med et forskningsprojekt har tidl. rektor, professor, dr.phil. Henning Lehmann, Århus Universitet, sporet lidt over 20 ældre armeniske tryk i Det Kongelige Biblioteks samlinger. (Henning Lehmann: Armeniske bøger fra 15-1700-tallet i Det Kongelige Biblioteks samlinger, i: Fund og Forskning, Bind 52, 2013, side 117-192).

Et udvalg af disse bøger er digitaliseret. Via dette link ledes man videre til REX, hvor værkerne præsenteres. Listen opdateres løbende.

Følgende bøger kan ikke scannes pga. indbindingen:

OS-371
Շարակնոց, երաժշտական երգեցմունք հոգեւորականք [Šaraknoc' : Eražštakan ergec'mownk hogevorakank]
Amsterdam, 1664
778, [1] s. m. træsnit (15.5 cm.)

OS-426
Ազգաբանութիւն տոհմին հաբեթեան, պատմութիւն հայոց [Azgabanowt'iwn tohmin habet'ean:
Patmowt'iwn Hayoc']
Movses Xorenac'i, T'omay Vanandec'.
Amsterdam, 1695
483, [4] s. (16,5 cm.)

OS-151
Գիրք մեկնութեան աղոթից սրբոյն Գրիգորի ՆարեկացւոյնՏօմար Գրիգորեան յաւիտենական որ եղեւ իշխանութեամբ հզօր Պապոյն և այլ թագաւորացն (Girk' meknowt'ean ałot'ic' srpoyn Grigori Narekac'voy) / Hakoboc' Ark'episkopos (Exegesis of the Book of Prayers of St. Gregory of Narek)
Constantinople, 1745
1-2 i 1 bd. (1136 s., 32 cm.)