Form og anvendelse

Klassikerkatalogen

Basens form
Basens enkelte poster rummer flg. felter og typer af oplysninger:

 • Genrebetegnelse
 • Opstillingssignatur(er) i Det Kongelige Biblioteks samlinger
 • Signatur i Folkebibliotekernes Depotbibliotek
 • Originalens sprog
 • Sproget i evt. mellemoriginal (hvor der er oversat via et tredje sprog)
 • Sproget i oversættelsen
 • Sproget i evt. forord el. indledning
 • Forfatternavn og evt. pseudonym
 • Forfatterens fødsels- og dødsår
 • Forfatterens nationalitet og litteratursprog
 • Værkets titel på originalsproget
 • Værkets udgivelsesår på originalsproget
 • Oversættelsens titel og undertitel f.eks. genrebetegnelse
 • Oversætterens navn
 • Navn(e) på udgivere, redaktører, illustrator m.v.
 • Oversættelsens udgave- eller oplagsbetegnelse
 • Oversættelsens sidetal, herunder oplysning om illustrationer
 • Oversættelsens trykkested
 • Seriebetegnelse, hvor en sådan findes
 • Oplysning om oversættelsens forlæg (benyttet udgave)
 • Oplysning af oversættelsens udgivelseshistorie (f.eks. genoptryk, udvalg baseret på tidligere oversættelser eller samleudgave baseret på tidligere oversættelser)
 • Indholdsnote med oplysninger om f.eks. forening som udgiver eller særlige forhold vedr. oversættelsens anvendelse
 • Oversættelseskritiske oplysninger
 • Uniformtitel på originalsproget
 • Uniformtitel på dansk
 • Standardform af forfatternavn

Anvendelsesmuligheder
Klassikerbasen er tænkt og udformet som et praktisk arbejdsredskab for forskere, studerende, bibliotekarer samt alle, der arbejder med og interesserer sig for verdenslitterære klassikere og deres oversættelseshistorie på dansk.

Flg. søgninger kan foretages og evt. kombineres

 • Søgning på forfatter
 • Søgning på oversætter
 • Søgning på sprog
 • Søgning på forlag
 • Søgning på originalers titel
 • Søgning på originalens udgivelsesår
 • Søgning på oversættelsens udgivelsesår
 • Søgning på serier
 • Søgning efter titler på f.eks. enkelte noveller og digte