R

Radikal politik  / Det Radikale Venstre 
Rampelyset   / Dansk Amatør Teater Samvirke  
Randers amtsavis
Randers onsdag
Ratatosk : Foreningen Nordens Ungdoms medlemsblad
Reaccionar ante la crisis (spansk udgave af "Coping with crisis") / Dansk Røde Kors 
Red Barnet nyt  
Referencen  / Bibliotekarforbundets Faggruppe for referencearbejde 
Reflex / Foreningen 57° Nord, en poetklub i det nordjyske
Reflexen  / Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet 
Regioner / KPMG 
Regnskabsmæssige fokusområder / KPMG
Rekruttering : rekruttering på det danske arbejdsmarked / Arbejdsmarkedsstyrelsen
Remee&friends : artistry, lifestyle & media
Rens & vask  
Renæssanceforum : tidsskrift for renæssanceforskning / Forum for Renæssancestudier, Københavns Universitet
Replikker  / Danske Dramatikeres Forbund 
Res cogitans  - Journal of Philosophy / University of Southern Denmark 
Reserven / Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark
Resonans  / FTF, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd 
Ret & indsigt : nyhedsbrev for kommuner / Horten
Retorik magasinet   populærvidenskabeligt fagblad for praktiske kommunikatører / studerende og kandidater fra retorikstudiet ved Københavns Universitet 
Retsinformation.dk
Retsvidenskabeligt tidsskrift  / Juridisk Institut, Aarhus Universitet 
Rett nyt  / Landsforeningen Rett Syndrom 
Retten rundt : magasin for Danmarks Domstole
Revue Romane  / Institut d'Etudes romanes, Université de Copenhague 
Revy  / Danmarks Forskningsbiblioteksforening 
Rhetorica Scandinavica  : Tidsskrift for skandinavisk retorikforskning / Syvmil Kommunikation 
Rhetorical review : the rhetorical review of books on the history of rhetoric 
Ringsted posten 
Ringsted weekend
Rockfreaks.net
Rolle|spil / Rollespilsakademiet
Roots zone / Folkemusikken Fælles Sekretariat
Roskilde avis  
RUCnyt  / Roskilde Universitetscenter 
Ruderdal avis / Birkerød avis
Rundt om  / Beskæftigelsesministeriet 
RUST  : Sydddansk Universitets studieblad 
Ryk!  : magasin for rygmarvsskadede 
Ræson  Udenrigspolitik af indenrigspolitisk betydning - indenrigspolitik af udenrigspolitisk betydning 
Rød+grøn  / Enhedslisten 
Rødovre lokal nyt