M

M!  
M&A-nyt : advisory / KPMG
M gasin : Poetklubbens tidsskrift for levende lyrik / Digtkiosken
M&V : miljø- & vandpleje / Danmarks Sportsfiskerforbund
Mad & Sundhed  
Mads Føk   det lokale blad for studerende og ansatte på Matematik, Astronomi, Datalogi, Statistik, Fysik, Økonomi og Kemi på Naturvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet 
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek
Magasin K
/ Dansk Journalistforbund
Magasinet / Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere & Chokolademagere
Magasinet Arbejdsmiljø / Videncenter for Arbejdsmiljø 
Magasinet Digitalt.   Branchens magasin om forbrugerelektronik
Magasinet Ejendom / Byggesocietetet og SP Business Media
Magasinet Humaniora / Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation
Magasinet Kunst
Magisterbladet   / Dansk Magisterforening 
Maleren  / Malerforbundet i Danmark 
Mama : forældre & børn
Mandag morgen    
Mariager avis
Mariager Kirke og sogn 
  
Maritim industri
Markedsføring  / DMF - Dansk Marketing Forum 
Markedsrapporten / Energinet.dk
Markedsstatistik / Tekniq, Installatørernes organisation
Market report / Energinet.dk
Martha / Marinehjemmeværnet
Maskin aktuelt  : Maskinindustriens fagblad 
Maskinbladet   aktuelt og fagligt orienterende blad for den professionelle landmand 
Maskinmesteren  / Maskinmestrenes Forening 
Material news : nyhedsbrev fra FORCE Technology om korrosion, metallurgi og kemisk analyse
Mathematica Scandinavica / Dansk Matematisk Forening, Islenzka stærðfræðalagið, Norsk Matematisk Forening, Suomen Matemaattinen Yhndistys, Svenska Matematikersamfundet
Meals   
Meddelelse - Rigsadvokaten
Media Watch  Internet, tv/radio, telekommunikation og mobiltelefoni 
Medicon Valley : Nordic life sciences
Mediekultur / Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark 
Medier i Norden   Nordisk Ministerråds nyhedsbrev om mediepolitik og medieudvikling 
Medlemsblad for Dansk Radiologisk Selskab   
Medlemsblad - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab  
Megawatt : Vindmølleindustriens nyhedsmagasin
Mejeri : nyhedsmagasin om mejeribranchen / Mejeriforeningen 
Melfar posten
MenneskeRet & vrang
/ Den Danske Helsinki Komité for Menneskerettigheder
Mercedes magasin / Mercedes-Benz
Merkonombladet  / Merkonomernes Hovedorganisation 
Mester tidende  : Danmarks største entreprenør- og håndværkeravis 
Metal magasinet  / Dansk Metal 
Metode & data : DDA nyt / Statens Arkiver, Dansk Data Arkiv
Metrologi nyt / DANIAmet
MetroXpress
MF bladet / Menighedsfakultetet   
Midt liv : sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering / Region Midtjylland, Center for Folkesundhed
Midtfyns posten
Midtjysk ugeavis
: lokalavisen for hele Billund kommune
Midtjyllands avis    
Midtsjællands avis 
Midtvendsyssel avis 

Miljø info  / GCI Mannov 
Miljø og sundhed  / Indenrigs- og Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter 
MiljøDanmark  / Miljøministeriet 
Miljøministeriets ugebrev   
Miljønyt.dk  / Miljøstyrelsen 
Miljøsk  / NOAH 
Minex  : Greenland mineral exploration newsletter / GEUS, Danmarks og Grøndlands Geologiske Undersøgelse 
Ministerialtidende
Mission Afrika
Mjølner / Combat Support Wing, Forsvaret
MOK.dk : medicinerorganisationernes kommunikationsorgan / FADL
Momento
Momentum / Jordbrugsakademikerne
Momentum / Kommunernes Landsforening
MomsMail  
MomsNyt / KPMG
MONA : matematik- og naturfagsdidaktik / Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Monitor : Danmarks førende fagmagasin om video, medier, kommunikation og produktion
Motion-online  
Motor / FDM, Forende Danske Motorejere
Motor-magasinet  
Motorsporten.dk  
MPP / Department of Management, Politics, Philosophy, Copenhagen Business School  
Musik & forskning / Afdeling for Musikvidenskab, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
MusikBIB online   / Dansk Musikbiblioteks Forening 
Musikeren : fagbladet for professionelle musikere
Musikterapi i psykiatrien
Muskuloskeletal fysioterapi / Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi 
MyPlanet E-magazine
Mægler Nyt   / Ejendomsmæglernes Landsorganisation 
Mælkeproducent nyt  / Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter 
Mærkning  / Dansk Varefakta Nævn, DVN 
Møderplus+ / Kursuslex
Månedsoversigt - DMI / Danmarks Meteorologiske Institut
Månedsoversigt - Den Europæiske Centralbank  
Månedsskrift for almen praksis