I

I form
IBIS fokus  / U-landsorganisationen IBIS 
IBIS posten  / U-landsorganisationen IBIS
ICROFS news : newsletter from the International Centre for Research in Organic Food Systems  
ICROFS nyt : nyhedsbrev for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer 
Idag : Industriens dagblad 
Ide-nyt  : vi med hus og have 
IDF-nyt  / Immun Defekt Foreningen 
Idræt i skolen / Dansk Skoleidræt
Idræt, kultur, fritid / HI organisation
Idrætsliv   / Danmarks Idræts-Forbund 
IFRS news / PriceWaterHouseCoopers
IHBnyt / Det Internationale Humanitære Beredskab
Ikkevold   : tidsskrift for antimilitarisme og pacifisme / Aldrig mere Krig 
IKON / Foreningen IKON, Informations- og samtaleforum for Kristendom og Nyreligiøsitet 
Ildfisken   Tidsskrift for ny dansk skønlitteratur 
Illustreret videnskab : Nordens største magasin for natur, videnskab og teknik 
Imorgen : et magasin fra Rambøll
Impact : an electronic journal on formalisation in media, text and language 
Improving university science teaching and learning / Department of Science Education, University of Copenhagen
IN  / Aller 
In business : magasinet om salg og marketing / Business Danmark
Incitament  / Økonomistyrelsen 
Indblik / Deloitte Business Consulting 
Inddrivelsesvejledning / SKAT
Indflydelse / Mellemfolkeligt Samvirke
Indikation : nyhedsbrev fra Lægemiddelstyrelsen 
Indre by : kirkemagasin / Vor Frue Kirke, Trinitatis Kirke, Sct. Andreas Kirke
Indre Missions tidende  
Indsigt / Dansk Industri 
Info / Foreningen af Interne Revisorer
Infola   / Landsorganisationen af Arbejdsledige 
Information   
Ingeniøren   
Ink / Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet
IN-PAK : Danmarks største emballageblad 
Insider hint : Danmarks mest attraktive virksomheder
Insight IVA / Det Informationsvidenskabelige Akademi  
Insights@CBS   CBS' forskningsbulletin som udgives af biblioteket i samarbejde med forskerne / Copenhagen Business School 
Inspiration / Danmarks Blindebibliotek
Installations nyt    
Internationale nyheder   / Håndværksrådet 
Internationalistisk ideale
Invest  / EgnsInvest
IPmonopolet : tidsskrift for international politik
Isabellas / Aller
Issues / House of Future
Italy.dk  : et webmagasin om Italien fra pizza til politik