Særsamlinger i Bladtegnermuseet

Bladtegnermuseet rummer flere særsamlinger af forskellig karakter og indhold.

En særsamling kan være en samling tegninger, der er indsamlet selektivt som for eksempel Folketingets Samling. Her har Folketinget igennem 100 år indkøbt tegninger af de forskellige bladtegner, hvor tegningerne har haft særlige interesse for tinget.
Et andet eksempel kan være de retstegninger, der blev tegnet under Bogtyv-sagen, hvor Det Kongelige Bibliotek hyrede en bladtegner til at dække retssagen.

Otto C Th. Stauning
 

Særsamlingerne:

Bogtyv-sagen 2004

Diamantens åbning 1999

Fiskerkonen, Gammel Strand

Folketingets samling