Digitaliserings- og registreringsprojektet

Meget tidligt under vejs i det store arbejde med at opbygge museet og dets samlinger, blev det klart, at tegningerne måtte ordnes, digitaliseres og registreres for at Bladtegnermuseet og Det Kongelige Biblioteks publikum skulle få glæde og gavn af den unikke originalsamling. 

Dette omfattende arbejde kunne kun gennemføres med fondsmidler og dette lykkedes.

I 2009 modtog Museet for Dansk Bladtegning to store bevillinger fra henholdsvis A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og fra Ny Carlsbergfondet, der tilsammen muliggjorde en igangsætning af et ordnings-, digitaliserings- og registreringsprojekt af den store, nationale samling af danske bladtegninger.
I februar 2013 har A.P. Møller-fonden beskrevet projektet i en længere artikel blandt de projektbeskrivelser, som fonden har støttet. Se nærmere her: http://www.apmollerfonde.dk/projekter/bladtegninger.aspx

I projektet er 4 samlinger udvalgt til at blive digitaliseret og registreret komplet. De øvrige samlinger bliver ordnet, og ca. 20% heraf udtages til digitalisering og registrering. De resterende 80% vil blive ordnet efter genrer, optalt og registreret med information om tilgængelighed i museet.

I alt vil ca. 40-45.000 originaltegninger blive tilgængelige på nettet med fyldestgørende oplysninger.

De fire komplette samlinger er:

Bo Bojesens ”Dagens tegning”, Politiken
Henning Gantriis’ ”Livets gang i Lidenlund”, Politiken
Folktingets Samling af bladtegninger
Erik Werners ”Dagens tegning”, Berlingske Tidende

I nær fremtid vil det yderligere blive muligt via nettet at købe scanninger af tegningerne til publicering. Betingelser og vilkår vil fremgå.
Ophavsretten tilhører naturligvis bladtegneren eller dennes arvinger i henhold til lov om ophavsret.