Læsesalslånerkort

roedt_laesesalskort

Personer over 18 år uden dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark, kan få udstedt et såkaldt læsesalslånerkort (rødt), der giver adgang til at bestille bøger til læsesalene og benytte dem der. Indmeldelse sker elektronisk ved at udfylde en online indmeldelsesblanket. Når blanketten er sendt, kan man bestille bøger. Læsesalskortet udstedes mod forevisning af legitimation, første gang man henvender sig på en af læsesalene.