Fast læseplads

illustration_fast_plads

 

Læsesal Vest disponerer over et antal Faste pladser, hvor man har et arbejdsbord for en kortere eller længere periode. Tildeling gives efter skriftlig ansøgning til kontakt[at]kb.dk. Max 6 måneder ad gangen.

Vilkår for en Fast plads: 
       

  • Behov for et større antal bøger, som kun kan benyttes på Læsesal, dog ikke flere end at mængden af bøger kan stå på én række på bordet
  • Pladsen skal benyttes mindst én gang om ugen
  • Brugeren afleverer hjemkaldt materialer rettidigt

Brugere med behov for materiale fra særlige samlinger, heriblandt håndskrifter, kan ikke tildeles plads.

Specialestuderende henvises til Det Kongelige Biblioteks øvrige tilbud om studiepladser og skabe.