I dialog med forfatteren - causerier på Læsesal Vest

Jakob Skov fortæller om: Det brændende engagement. Videnmedarbejderen mellem performancemåling og fællesskab.


Jakob Skov causerer på Læsesal Vest

Lørdag den 24. oktober 2009 fortalte Jakob Skov om sin bog: Det brændende engagement. Videnmedarbejderen mellem performancemåling og fællesskab.

Bogen handler om performancemåling i virksomheder, hvad betyder det for medarbejderne når de hele tiden måles og evalueres, og hvordan håndterer virksomheden splittelsen mellem performancemåling og fællesskab.


Jakob Skov på Læsesal Vest
Jakob Skov fortæller


Deltagere til Jakob Skovs caueri på Læsesal Vest
Livlig påfølgende diskussion