I dialog med forfatteren - causerier på Læsesal Vest

Lars Peter Rømhild om læseglæder

Lars Peter Rømhild på Læsesal Vest

Om foredragene
Fra 2008 har forskerlæsesalen ved Det Kongelige Bibliotek, Læsesal Vest, planlagt, at der skal afholdes et månedligt causeri/foredrag af læsesalens brugere for læsesalens brugere og disses venner. Foredragene finder sted på Læsesal Vest på lørdage kl. 17:05, efter at læsesalen er lukket, og de vil omhandle forskellige af de emner, som der forskes i på læsesalen. Se rækken af causerier

Lars Peter Rømhild indleder - Første foredrag fandt sted lørdag den 19. januar, hvor tidligere lektor ved Københavns Universitet Lars Peter Rømhild fortalte om sin seneste bog:

Lars Peter Rømhild
Læseglæder. 
100 bedste romaner og fortællinger
Gyldendal, 2007
381 s.

 

Rømhild har gennem flere årtier været en flittig bruger af Det Kongelige Bibliotek. Han er en meget kendt og agtet person i litteraturens verden med fast arbejdsplads på Københavns Universitet, indtil han for nogle år siden gik på pension. Han er kendt for sit vid og sin uhyre store indsigt i skønlitteraturen, både den danske og den udenlandske.

Bogens målgruppe
"Læseglæder" henvender sig til mennesker med og uden den store litterære baggrund. Det er et opslagsværk, som man med lige stort udbytte kan læse spredt i eller fra ende til anden. Rømhilds fortællestil er medrivende, hans humor smittende, og man får lyst til at gå ombord i samtlige romaner og fortællinger. Der er stof nok til flere læse-liv.

Forsamlingen fik efterfølgende lejlighed til at gå tæt på forfatteren, og spørgelysten var stor. Hør causeriet her

 Lars Peter Rømhild

 til top