I dialog med forfatteren - causerier på Læsesal Vest

Per Øhrgaard introducerer Günter Grass' roman Die Box

Per Øhrgaard på Læsesal Vest


Lørdag den 22. november talte Per Øhrgaard, vores store Grass-ekspert, for en meget lydhør tilhørerskare om Günter Grass' nyeste (autobiografiske) roman Die Box. Den danske udgave, oversat af Per Øhrgaard, vil udkomme i foråret 2008, hvor Grass også vil besøge 
Det Kongelige Bibliotek. 

 
Hør causeriet her

Günter Grass.
Die Box.
Dunkelkammergeschichten
Steidl Verlag, 217 s.
die_box

oehrgaard_oversigt2
Efter foredraget blev der serveret forfriskninger. 

Foto: Jarle Aadna