I dialog med forfatteren - causerier på Læsesal Vest

Poul Houe: Om kunsten (ikke) at tabe ansigt


Poul Houe

Den 9. januar talte Poul Houe, professor i nordisk litteratur ved University of Minnesota (USA) "Om kunsten (ikke) at tabe ansigt".
Ansigtet fik nye dimensioner gennem Poul Houes åndfulde betragtninger, indledt med ansigtstrækkenes historie, efterfulgt af eksempler hentet fra billedkunstens og filmens verden, for til sidst at munde ud i eksempler fra den amerikanske og danske litteratur. 

Det meget righoldige causeri kan høres her: Del 1 og del 2Cover fra Rain Taxi Review of Books. Gengivet med tilladelse fra redaktør Eric Lorberer.

Causeriet blev denne gang afholdt i bibliotekets gamle foredragssal i Holmbygningen.

Foto: Jarle Aadna