I dialog med forfatteren - causerier på Læsesal Vest

Jorunn Hareide om Magdalene Thoresens breve

Jorunn Hareide på Læsesal Vest, Det Kongelige Bibliotek

Lørdag den 27. marts fortalte professor Jorunn Hareide fra Universitetet i Oslo, om Magdalene Thoresen, hvis breve hun har udgivet i 3 bind.
Hør causeriet her: Del 1 og del 2

Jorunn Hareide på Læsesal Vest, Det Kongelige BibliotekEROS
av Magdalene Thoresen

Mægtige Eros! Du første blandt Guder,
Lisvevnens ophav og evige Gaade:
Ingen Profet og Mirakelbebuder -
før eller nu - har Dig mægtet at raade.

Urette Navn har Verden Dig givet,
daarlig Forstand kun med Blusel dig nævner.
Æren og Magten i Kjærlighedslivet
gaves til Aander med ringere Evner.

Dog er Du evigt i Enhed den samme!
Kun hvor Du gribes med urene Hænder,
slukker en Røgsky din lysende Flamme,
levnes med Glød kun, som Lykken forbrænder.

Thi skal Du vogtes og skjærmes i Vrimlen,
Du, som er Livsfrugtens evige Kjærne,
Du, som alene kan gjenskabe Himlen,
tænde i Mulmet Din straalende Stjerne.

Hellige Eros! Mind sjæl dog fornemmer,
end gjennem Dødstankens stigende Trængsel
lytter med Tak jeg, naar Harpen Du stemmer,
toner til Højsang om Elskov og Længsel.

Fra Kvinden og Samfundet 1894: temanummer om
"Erotik i text og Billede", julenummer.