FAQ - Frequently Asked Question(s)

 
 

Hvilke materialer kan benyttes på Læsesal Vest?
På Læsesal Vest kan benyttes læsesalsklausuleret materiale fra Det Kgl. Bibliotek - Københavns nationale samlinger.

Hvor længe bliver materialet liggende?
Bestilt materiale skal benyttes senest 10 dage efter besked om, at materialet ligger klar til brug. Ved fortsat brug skal man benytte det mindst hver 10. dag, ellers vil materialet blive sendt retur til magasin. 

Hvordan fornyr man læsesalslån?
Låner kan ikke selv forny materiale bestilt til læsesalen. Der vil således ikke løbe gebyrer på. Man har 10 dage til at aflevere en bog efter at den er hjemkaldt.

Hvad med brug af særlig beskyttet materiale?
Der er indrettet et særligt område hvor sikret og beskyttet materiale skal benyttes. Visse materialer kræver ID-kort

Hvor mange værker må man have ad gangen?
Som hovedregel må der bestilles max. 10 værker ad gangen. Reglen gælder ikke for lånere med fast plads.

Må man kopiere på læsesalen?
I tilknytning til læsesalen er et kopirum, hvor man kan kopiere i hele åbningstiden. Personalet skal forinden give tilladelse til kopiering.

Må man fotografere med eget kamera?
Fotografering med eget kamera må kun ske efter forudgående tilladelse fra personalet. Se reglement

Må man se aviser i papirudgave?
Der er ikke  længere mulighed for at bestille aviser i papirudgave til brug på læsesal.
Findes en avis på mikrofilm, kan den ses på Læsesal Øst, hvor samlingen af mikrofilmede aviser er opstillet. Aviser kan også tilgås via Infomedia eller via Mediestream.