Læsesal F Vest

Læsesal F Vest fungerer som en studie- og vejledningslæsesal. Dæmpet samtale på læsesalen er tilladt. Gruppearbejde henvises til Informationssalen i den gamle bygning. Der er indgang fra E-Vest.

På F-Vest kan du:

  • Medbringe egne studiematerialer, bøger etc. 
  • Anvende det trådløse netværk på egen pc eller de opstillede computere 
  • Benytte en lang række opstillede håndbøger

Desuden bruges læsesalen til vejledning i brug af nationalbibliotekets samlinger (efter aftale). Der må derfor føres dæmpet faglig samtale på læsesalen under hensyntagen til de andre brugere.

Hvis du vil træffe en fagspecialist, kan du henvende dig på Læsesal Vest (på C-etagen).

Det er tilladt at medbringe tørre snacks og drikkevarer under låg på læsesalen. Dog ikke i nærheden af håndbøger.

Håndbogssamlinger på F Vest: 


Opstillet på etage F:

  • Dansk Folkemindesamlings håndbogsamling. Søg i samlingen her.
  • Dansk Folkemindesamlings kortkartoteker m.v. Benyttes efter aftale med samlingen.
  • Kataloger over håndskrifter i andre biblioteker,
  • Faksimiler af danske og udenlandske håndskrifter og
  • Bøger om håndskriftsvæsen.