Læsesal E/F Vest

11. juni - 25. august er læsesalen lukket grundet bygningsarbejder

Velkommen på Nationalbibliotekets studie- og vejledningslæsesal E/F Vest, der fordeler sig på etage E og F i Diamanten Vest og er åben for alle.

Der er indgang fra balkonen på E-etagen, Vest.

Åbningstider: Mandag til fredag 9-20, lørdag 10-17, søndag lukket. Sommer (juli-aug.) 10-19, lør 10-16. Fra 11. juni t.o.m. 25. august 2018 er læsesalen lukket grundet bygningsarbejder. Du er i samme periode velkommen til at bruge en af vores andre læsesale.

 Læsesal E/F Vest fungerer som en studie- og vejledningslæsesal. Her kan du:

  • Medbringe egne studiematerialer, bøger etc. 
  • Anvende det trådløse netværk på egen pc eller de opstillede computere 
  • Benytte en lang række opstillede bøger og noder, specielt inden for musik, teater, orientalske fag, jødisk kultur og historie og håndskriftsvæsen. Også Dansk Folkemindesamlings håndbogsamling kan benyttes.

Desuden bruges læsesalen til vejledning i brug af nationalbibliotekets samlinger (efter aftale). Der må derfor føres dæmpet faglig samtale på læsesalen under hensyntagen til de andre brugere.

Hvis du vil træffe en fagspecialist, kan du henvende dig på Læsesal Vest (på C-etagen).

Det er tilladt at medbringe tørre snacks og drikkevarer under låg på læsesalen. Dog ikke i nærheden af håndbøger og noder.

De bagerste borde på E-etagen (se skiltene) er forbeholdt brugere af håndbogssamlingen. Bøgerne og noderne kan også lånes til Læsesal Vest, hvis du f.eks. har bestilt materialer fra magasiner, som du vil benytte sammen med dem.

Du kan benytte fotokopiering/print-maskine ­– dog skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for kopiering af noder. Spørg på Læsesal Vest.  Det er tilladt at benytte eget kamera til fotografering af materialerne.

På læsesalen er der opstillet et elektrisk klaver, som kan benyttes med høretelefoner.

De røde hængemappeskabe på læsesalen indeholder udklip om danske komponister og musikere fra perioden ca. 1980-2001 og kaldes Klippoteket. Du kan få adgang til materialet ved at kontakte biblioteket.

Håndbogssamlinger på E/F Vest:

Opstillet på etage E:

I løbet af foråret 2018 vil dele af håndbogssamlingen, samt noderne og Klippoteket, blive flyttet til andre dele af Den Sorte Diamant. Hvis du savner en bestemt titel, som du tidligere har brugt på Læsesal E/F Vest, kan du se i REX, hvor den nu er opstillet, enten til brug på stedet eller til bestilling til læsesalsbrug eller hjemlån. 

Opstillet på etage F:

  • Dansk Folkemindesamlings håndbogsamling. Søg i samlingen her.
  • Dansk Folkemindesamlings kortkartoteker m.v. Benyttes efter aftale med samlingen.
  • Kataloger over håndskrifter i andre biblioteker,
  • Faksimiler af danske og udenlandske håndskrifter og
  • Bøger om håndskriftsvæsen.