Ansatte ved Roskilde Universitet

Ansatte ved Roskilde Universitet
Er du ansat ved Roskilde Universitet kan du låne hjemlånsmaterialer på særlige lånebetingelser. Du melder dig ind ved at udfylde en online indmeldelsesblanket www.kb.dk. For at få fjernadgang til e-ressourcer skal du ved indmeldelse anføre dit RUC brugernavn (tekststrengen før @ i RUC-mailen).

Hvis du allerede er registreret som privatlåner på Det Kgl. Bibliotek skal du anføre dit RUC brugernavn under dine personlige oplysninger på rex.kb.dk for at skifte til RUC-ansat med fjernadgang.

Efter indmeldelsen modtager du en e-mail på din RUC-mail, hvori der er er et link, som du skal klikke og dermed verificere du er ansat på RUC og derved få fjernadgang til elektroniske ressourcer.

Reglement for låneordning for RUC-ansatte.

Benyttelse af Roskilde Universitetsbibliotek og Det Kgl. Bibliotek - Københavns samlinger
Du kan bestille hjemlånsmaterialer til afhentning på Roskilde Universitetsbibliotek eller et af Det Kgl. Biblioteks afhentningssteder. Læsesalsklausulerede materialer fra Roskilde Universitetsbibliotek kan bestilles til benyttelse på læsesalen på Roskilde Universitetsbibliotek, mens læsesalsklausulerede materialer fra Det Kgl. Bibliotek kan bestilles til benyttelse på Læsesal Vest i Den Sorte Diamant. Enkelte, særlige materialer fra Danmarks Kunstbibliotek kan bestilles til DKB’s studiesal i Søborg.

Lånetid
Den garanterede lånetid for hjemlånsmaterialer er 1 måned, dog kun 14 dage, hvis materialet er reserveret på udlånstidspunktet. Som ansat bliver hjemlånsmaterialer først hjemkaldt efter 1 år, med mindre andre lånere bestiller det. Sker dette, hjemkaldes materialet.

Lånene kan fornys i REX i op til 3 år fra udlånsdato. Derefter skal materialet kontrolafleveres og evt. genlånes.

Hjemkaldelser og suspension
Ved lånetidens udløb udsendes en hjemkaldelse pr. e-mail. Hvis afleveringsfristen ikke overholdes, udsendes 1., 2. og 3. rykker også pr. e-mail. Der betales ikke gebyrer for disse rykkere. Låneretten suspenderes, hvis materialet ikke afleveres efter 3. rykker. Derved er det ikke muligt at forny lån eller bestille yderligere materialer. Låneretten generhverves altid automatisk, når hjemkaldt materiale afleveres.

Lån fra andre biblioteker
Hvis et værk ikke haves eller ikke er tilgængeligt på Roskilde Universitetsbibliotek eller Det Kgl. Bibliotek - København, skaffes det (eller fotokopi) som indlån. Bestilling skal ske via bestillingsblanketten ”Fandt du ikke hvad du søgte” i REX.

Du skal ikke betale gebyr for indlån fra udlandet og for kopier af tidsskriftartikler skaffet fra udlandet. For kopiering af hele værker betales efter regning. Lånetiden for materiale lånt fra Danmark er normalt 2 måneder. Lånetiden for materiale skaffet fra udlandet vil normalt være 1 måned. Lånene kan normalt ikke fornyes. Aflevering sker på samme måde som øvrige lån. Ved bortkomst fastsættes erstatningsbeløb af det långivende bibliotek.

Bestilling af kopier fra Roskilde Universitetsbibliotek og Det Kgl. Bibliotek - Københavns egne samlinger
Kopier af tidsskriftartikler leveres uden vederlag, enten fysisk eller som pdf-filer. Som pdf-filer leveres artikler trykt før år 1900 eller artikler (max. 35 sider) fra nyere videnskabelige tidsskrifter, som kan leveres i henhold til aftale med Copydan. Kopier fra trykte bøger leveres i overensstemmelse med dansk copyright-lovgivning i henhold til gældende prisblad.

Gæsteforskere og ph.d. studerende ved Roskilde Universitet uden dansk cpr-nummer
Er du gæsteforsker eller ph.d. studerende ved Roskilde Universitet og ikke har et dansk CPR-nummer, skal du anvende denne blanket.

Kontakt
Praktiske spørgsmål vedr. udlån (hjemkaldelser, fornyelser m.m.) kan rettes til Roskilde Universitetsbibliotek på tlf.: 46 74 22 07 eller e-mail: rub@ruc.dk eller Det Kgl. Bibliotek Fjernlån på tlf.: 33 47 46 80 eller e-mail fjernlaan.kbh@kb.dk

Har du problemer med at oprette dig som låner i REX, eller har du glemt din adgangskode, kan du henvende dig i Informationsskranken på Roskilde Universitetsbibliotek eller til Kontakt biblioteket.