Udøvende, f.eks. scenekunstner eller musiker

Hvis du er udøvende kunstner, fx skuespiller, musiker eller orkesterleder, kan du benytte dig af Det Kongelige Biblioteks særlige samlinger og tilbud på musik- og teaterområdet.

 

Skuespillere/teaterledere m.v.

Dramatisk Bibliotek under Nationalbiblioteket er hovedcentral for betjeningen af dansk teaterliv. Her kan skuespillere, studerende ved skuespillerskolerne og teaterledere finde et rigt udvalg af dramatiske tekster. Samlingerne omfatter danske skuespiltekster (såvel manuskripter som trykte) fra 1700-tallets begyndelse og frem til vore dage.

Der gælder særlige regler for lånetid, benyttelse og kopiering.

For de studerende ved skuespillerskolerne findes en særlig studiesamling af dramatiske tekster opstillet på Læsesal Vest.

 

Musikere/orkesterledere m.v.

På Det Kongelige Bibliotek findes en meget stor samling af noder, såvel danske som udenlandske. De udenlandske kan typisk hjemlånes, mens de dansk oftest kun kan ses på læsesal i Den Sorte Diamant. Søg i REX eller læs mere på Musiksamlingens side.

En del ældre danske noder er dog blevet digitaliseret og kan ses direkte online.

Orkestre kan låne opførelsesmaterialer på særlige vilkår hos Det Kongelige Bibliotek. Læs mere på Orkesterbibliotekets side.