Besættelsesbibliografien

Systematik med links til søgning

Samarbejde og modstand: Flirt gennem trådhegnet

Klik på det enkelte emne for at udføre en søgning i bibliografien.

 


1.0

Bibliografi. Historiografi. Arkiver. Hjælpemidler

1.1

Bibliografier

1.2

Tidsskrifter

1.3

Opslagsværker

1.4

Arkiver. Samlinger

1.5

Historieforskning og historieskrivning. Kilde- og metodeproblemer

1.6

Generelle kildesamlinger

1.7.0

Dokumentariske billedsamlinger, lyd og film

1.7.1

Billedsamlinger og om de dokumentariske film

1.7.2

Dokumentariske film
2.0

Samlede fremstillinger
3.0

Forhandlings- og samarbejdspolitikken

3.1.1

Forspillet og 9. april 1940.Generelt

3.1.2

Militær planlægning. De militære begivenheder

3.1.3

Civiles oplevelser 9. april

3.2

Forhandlings- og samarbejdspolitikken generelt

3.3.1.0

De samarbejdende politiske partier

3.3.1.1

Socialdemokratiet

3.3.1.2

Det Konservative Folkeparti

3.3.1.3

Venstre

3.3.1.4

Det Radikale Venstre

3.3.1.5

Retsforbundet

3.3.1.6

Politikerne og modstandsbevægelsen

3.4

Valgene 1943

3.5

Arbejdsmarkedets interesseorganisationer

3.6.0

Statsapparatet generelt

3.6.1

Centraladministrationen

3.6.2

Politi – Retshåndhævelse – Kriminalitet

3.6.3.0

Værnene generelt

3.6.3.1

Hæren

3.6.3.2

Flåden

3.6.3.3

Luftvåben, gendarmer, gardere, m.v

3.6.4.0

De statslige ”etater”: DSB, Postvæsen, Toldvæsen, m.v.

3.6.4.1

Privatbanerne

3.6.5

Folkekirken

3.6.6

De statslige "væsener": Hospitalsvæsen, sundhedsvæsen

3.7

“Krigsøkonomi” – Tysklandseksporten

3.8

Dansk erhvervsliv i “Østrummet”

3.9

Antikominternpagten

3.10

Kommunistinterneringen. Horserød-lejren

3.11.1

I tysk krigstjeneste – Vagtfolk

3.11.2

Frivillige på østfronten

3.12

Finlandsfrivillige og dansk-finske relationer

3.13

Tysklandsarbejdere

3.14.0

Besættelsesmagten – Besættelsespolitik – Generelt

3.14.1

Tysk kulturpropaganda

3.14.2

Interneringer – Gidseltagninger

3.14.3.0

Jødeforfølgelsen

3.14.3.1

Theresienstadt

3.14.4

Terrorgrupper – Terrorpolitik. Gestapo

3.14.5

Henrettelser – Henrettede

3.14.6

Befæstningsanlæg. Militære installationer. Våben

3.14.7

Tyske enheder

3.14.8

Tyske beslaglæggelser

3.15.0

Fængsler og lejre

3.15.1

Fængsler og lejre i Danmark

3.15.2

Tyske fængsler og koncentrationslejre

3.15.3

Hjælpearbejde og hjemtransport. De hvide busser

3.16

Civile danske hos aksemagterne

3.17

Krigsdødsfald. Faldne og ofre

3.18

Det tyske og danske mindretal

3.19

Økonomiske og sociale forhold. Erhvervslivet

3.20.0

Legale massemedier. Radio. Aviser. Blade

3.20.1

Danske korrespondenter i Tyskland

3.21.0

Kulturlivet generelt

3.21.1

Skønlitteraturen

3.21.2

Billedkunst. Skulptur. Arkitektur. Design

3.21.3

Musik. Sang

3.21.4

Teater. Revy. Ballet

3.21.5

Film

3.21.6

Videnskaberne

3.22

Sport – Idræt

3.23

Hverdagsforhold. Generelt

3.24

Foreningsliv. Andre trossamfund

3.25

Skole og undervisning
4.0

Partier og antiparlamentariske kredse uden for samlingsregeringen

4.1

Bondepartiet

4.2

(Det legale) Dansk Samling

4.3

(Det legale) Danmarks Kommunistiske Parti

4.4

Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti (DNSAP)

4.5

Andre partier, grupper og antiparlamentariske kredse
5.0

Forholdet til de allierede og Sverige. Danske i den frie verden

5.1

Forholdet til de allierede og Sverige. Generelt

5.2.0

England

5.2.1

BBCs radioudsendelser til Danmark

5.3

De Forenede Stater

5.4

Sovjetunionen

5.5.0

Sverige

5.5.1

Flygtninge til og andre danske i Sverige

5.5.2

Den Danske Brigade

5.6

Grønland

5.7

Færøerne

5.8

Island

5.9

Luftkrigen over Danmark, luftbombardementer

5.10

Sort propaganda

5.11

Allieret krigstjeneste

5.12

Søfolkene på neutrale og allierede skibe. Handelsflåden. Krigsforlis
6.0

Modstandsbevægelsen

6.1

Modstandsbevægelsen. Generelt

6.2

Frihedsrådet

6.3.0

Enkelte modstandsgrupper og organisationer

6.3.1

(Det illegale) Danmarks Kommunistiske Parti

6.3.2

BOPA

6.3.3

Churchill-Klubben

6.3.4

Frit Danmark

6.3.5

Holger Danske

6.3.6

Hvidsten-gruppen

6.3.7

Ringen

6.3.8

Andre grupper

6.4

Illegal kommunikation. Radio. Efterretningsvirksomhed

6.5.0

Den illegale presse

6.5.1

Genudgivelser og genoptryk

6.6

Sabotage

6.7.0

SOE. Våbennedkastninger. Agenter

6.7.1

Illegal transport og transportgrupper

6.8

Stikkere og likvideringer

6.9

Strejker mod samarbejdspolitik og besættelsesmagt

6.10

Rekrutteringen til modstandsbevægelsen

6.11

Modstandsbevægelsens finansiering

6.12

Enkelte modstandsfolk

6.13

Våben og materiel

6.14

Hjemmefronten. Modstandens bagland
7.0

Samarbejde og modstand i enkelte byer og egne

NB: Et klik udfører en søgning på 7.0 i ESBJERG. Erstat efterfølgende selv med navnet på en anden lokalitet (feltet i anden linie).
8.0

Exil og flygtninge i Danmark

8.1

Exil i Danmark

8.2

Tyske krigsflygtninge i Danmark. Desertører

8.3

Andre flygtninge
9.0

Befrielsen. Retsopgør og udrensning

9.1.0

Majdagene. Befrielses- og opgørsstemning og interneringer

9.1.1

Befrielsesregeringen

9.2.0

Det retlige opgør

9.2.1

Trykte domme. Generelt

9.2.2

Domme i værnemagersager

9.3.0

Udrensninger hos offentlige og private

9.3.1

Trykte domme og afgørelser i udrensningssager

9.4.0

De interneredes, dømtes og udrensedes vilkår og holdninger

9.4.1

Køn, seksualitet og besættelse

9.4.2

Tabernes børn

9.5

Debatten om likvideringerne

9.6

Den Parlamentariske Kommission

9.7

Krigsskadeserstatninger. Konfiskation. Faderskabssager. Hjælp til forskellige grupper og personer
10.0

Traditionsudvikling og fortidsforvaltning

10.1

Monumenter. Mindesmærker. Medaljer

10.2

Jubilæer. Mindedage. Tilbageblik

10.3

Udstillinger. Museer

10.4.0

Besættelsen i litteraturen

10.4.1

Litteratur om litteraturen

10.4.2.0

Litteraturen. Enkelte forfattere og titler

10.4.2.1

Poesi og prosa. Antologier

10.4.2.2

Romaner, noveller, skuespil, hørespil, tegneserier

10.4.2.3

Digte

10.4.3

Besættelsen i billedkunsten

10.5.0

Besættelsen i spillefilm, på TV eller CD

10.5.1

Litteratur om filmene

10.5.2

Filmene. Enkelte titler

10.6

Veteransammenslutninger. Private støttefonde

10.7.0

Skole- og gymnasielærebøger

10.7.1

Om skole- og gymnasielærebøgerne

10.7.2

Skole- og gymnasielærebøger