Besættelsesbibliografien

Besættelsesbibliografien registrerer litteratur som omhandler den tyske besættelse af Danmark 1940-45, og som er udkommet efterfølgende, dvs. siden befrielsen i maj 1945.

Bibliografien medtager både fag- og skønlitteratur samt film og tv-udsendelser, men ikke avisartikler.

Bemærk, at bibliografien ikke opdateres efter 31.12.2016, hvor den indeholdt ca. 14.000 poster.

Systematik

Litteraturen er klassificeret efter en fintmasket systematik, som er direkte søgbar ved klik på de enkelte emner. Man kan selvfølgelig også søge i Besættelsesbibliografien i REX.

Papirudgaver

Besættelsesbibliografien udkom i papirform i 2002 under titlen "Samarbejde og modstand. Danmark under den tyske besættelse 1940-45. En bibliografi." Der er siden udkommet flere trykte tillæg, men i 2013 konverteredes alle papirudgaverne til nærværende database i REX.