Glansbilleder

Glansbillede Side fra Sigrid Kristiansens glansbilledalbum  fra 1930’erne. (DFS arkiv. 2003).


Pigerne byttede glansbilleder
Glansbilleder var specielt noget piger samlede på, og de kunne som her ende klistrede ind i et album, men man byttede dem også indbyrdes, og så trak man dem hos hinanden:
Hertil brugte man et kladdehæfte, hvis sider blev foldet på langs, hvorefter der blev lagt glansbilleder ind på nogle af siderne, mens andre var tomme. Man skiftedes så til at slå op på en side hos den anden, og hvis der lå et glansbillede, havde man vundet det.

Hvor gamle er glansbilleder?
Glansbilleder kendes tilbage i 1870’erne.