En sømand tog til si si si

Soemand_billede Efter skoletid demonstrerer fire piger fra en 4. klasse på Marielyst Skole i Gladsaxe, hvordan deres udgave af "En sømand tog til si si si" er udformet. (Foto: Svend Nielsen, 1978).


Tekst
1 En sømand tog til si, si, si
for at se hvad han ku’ si, si, si
men alt hvad han ku’ si, si, si
lå på bunden af det dybe si, si, si.

2 En sømand tog til hug, hug, hug (osv.)

3 En sømand tog til lår, lår, lår.

4 ...Kina

5 ...Spanien

6 ...Japan

7 ...Uakzuak

8 ...U.S.A.

9 ...Dingelingeling

10 En sømand tog til si, si, si
for at se hvad han ku’ hug, hug, hug
men alt hvad han ku’ lår, lår, lår
lå på bunden af det dybe Kina

11 En sømand tog til Spanien
for at se hvad han ku’ Japan
men alt hvad han ku’ Uakzuak
lå på bunden af det dybe U.S.A. Dingeling.  


Melodi

Soemand_melodi 


 
Hvem udfører klappesange?
Lige som sanglegene er klappesangene en udpræget pigeaktivitet.

Hvor gamle er klappesange?
Eksempler på klappesange kendes tilbage til omkring år 1900, men i løbet af 1970’erne dukkede en række nye klappesange op, og med dem mange nye klappe- og bevægemønstre.

I løbet af få år fortrængte klappesangene det meste af sanglegstraditionen hos børnene.

Få mere at vide her
Mere om klappesange kan du finde i: Svend Nielsen, Flyv lille påfugl. Tekster melodier og kommentarer til traditionel sang blandt børn., København 1981 (med tilhørende kassettebånd.) og i Svend Nielsen, Danske sanglege. København 1984 og i Erik Kaas Nielsens bog Jeg vil synge en sang. Børns viser og sange - før og nu. København 1986. s. 136 - 175.
Eksempler på danske klappesange kan ses i videoen: Kindertänze in Dänemark (FILM C 1958). Institut für Wissenschaftlischen Film, Göttingen 1998.