Maria Lanng

Projektmedarbejder, MA
tlf.: 91 32 49 14
email: mala@kb.dk

Personlige data
Født 1976. BA i Nærorientalsk arkæologi og museologi ved Københavns Universitet og MA i Museum Studies fra University of Leicester i 2007. Har arbejdet på museer med fokus på indsamling, registrering og formidling. Ansat ved Dansk Folkemindesamling i 2017.

Faglig profil
Hovedinteressen er brugerinddragelse i arkiv- og museumsarbejde og i det hele taget en netværksorienteret tilgang til indsamling af viden.

Aktuelle projekter
Fortegnelsesprojekt over levende immateriel kulturarv i Danmark.