Lone Marie Broxgård

LoneMarieBroxgaard1Akademisk medarbejder, cand.mag. 
tlf.: 91 32 49 08
email: lmbr@kb.dk 

Personlige data
Født 1988. Cand.mag. i historie fra Københavns Universitet i 2016.

Aktuelle projekter
Ad hoc opgaver i tilknytning til Folkemindesamlingens arkiver og hjemmesiden.