Lancering: levendekultur.kb.dk

Lejlighedssange er et eksempel på en levende kultur i Danmark, men - ifølge bidragsyderen -  en truet en af slagsen.
Lejlighedssange er et eksempel på en levende kultur i Danmark, men - ifølge bidragsyderen - en truet en af slagsen.

Immateriel kulturarv
UNESCO sætter med Konventionen til sikring af immateriel kulturarv  fokus på den immaterielle del af kulturarven som et sidestykke til den materielle kulturarv. Det handler om den kultur, man ikke fysisk kan gribe fat i, men som man genkender og udlever – handlemåder, forestillinger, udtryk, kundskaber og færdigheder. Det er levende kultur og den er med til at give hverdagen mening for os mennesker, til tider uden at vi lægger mærke til det.

Som led i dette arbejde opfordrer Dansk Folkemindesamling lige nu grupper og enkeltpersoner til at bidrage med eksempler på levende kultur. Eksemplerne samles i fortegnelsen Levende kultur, hvor du kan være med til udbrede kendskabet til levende kultur, du er medskaber af. Du kan bidrage som privatperson eller i fællesskab med andre, fx via en forening eller NGO. Det vigtigste er, at du selv er en del af det, som du ønsker at fortælle om: at du har et direkte kendskab og selv er udøver.

Fortegnelsen har sin egen hjemmeside» www.levendekultur.kb.dk