Grev Rabens dagbog. Hverdagsliv i et adeligt miljø i 1700-tallet.

Af Jens Henrik Koudal

Syddansk Universitetsforlag 2007, 318 s., illustreret.
FOLKEMINDESAMLINGENS KULTURSTUDIER BIND 10. ISBN 87-7674-173-7.
Bogen koster 275,- kr. og fås i boghandelen. 

Ved nytår 1749 begyndte en ung mand at føre dagbog. Hans forældre hørte til inderkredsen omkring Frederik den Femte. Selv var han livslysten, nysgerrig og vel også lidt naiv. I 42 år – indtil kort før sin død – registrerede han stort og småt i sit liv.
Jens Henrik Koudal har skrevet en biografi over adelsmanden og mennesket Otto Ludvig Raben (1730-91). Vi hører ikke blot om grevens færden ved hoffet i København, hvor han var ceremonimester, og på den store tur til Paris. Vi er også med, når han deltog i godsdriften hjemme på Ålholm, opdragede sine børn, lod sig årelade, var sin hustru utro, og begravede sine forældre Gennem direkte citater fra dagbogen kommer vi i øjenhøjde med Otto Ludvig.
 Bogen er mere end en biografi. Det er en kulturhistorisk skildring af et delvis ukendt hverdagsliv i Rabens aristokratiske miljø. Grevens kultur og livsform skildres bl.a. i kapitler om hans grundlæggende verdensbillede, hans sociale netværk og hans kulturelle præferencer. Grev Raben var multinational i den forstand, at han levede et liv mellem dansk, tysk og fransk kultur.