Immateriel kulturarv

Danmark godkendte i 2010 UNESCOs 2003-konvention om beskyttelse af den immaterielle kulturarv. Ansvaret for at forvalte konventionen i Danmark blev overdraget til Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek. Efter aftale med Kulturministeriet fokuserede arbejdet i perioden 2010-2016 på dokumentation og forskning inden for Dansk Folkemindesamlings fagområde generelt. Du kan læse mere om nogle af aktiviteter i Danmarks rapport til UNESCO i 2012»

Fortegnelse over levende kulturarv
Kulturministeriet har for 2017-18 bevilget Dansk Folkemindesamling midler til at uddybe arbejdet med UNESCOs 2003-konvention. Dette arbejde vil bl.a. omfatte udvikling af en hjemmeside med en såkaldt fortegnelse over immateriel kulturarv i Danmark. Som i vore nabolande vil fortegnelsen indeholde eksempler indsendt fra forskellige aktører i samfundet. Formålet med fortegnelsen er således at sætte fokus på immateriel kulturarv og skabe en vidensbase for interesserede borgere. Der vil senere på året komme mere information om denne fortegnelse på hjemmesiden.

Se fortegnelser i de andre nordiske lande:


Dokumentationsprogram
I sammenhæng med fortegnelsesarbejdet iværksættes et dokumentationsprogram om Fællesskaber i Dagligdagen: Folkeoplysning, foreningsliv, frivillig aktivitet, der gennem en række delstudier vil dokumentere eksempler på forskellige former for fællesskaber, både organiseret i frivillige foreninger og mere uformelle netværk. Dokumentationsprojekterne skal yderligere beskrive og kontekstualisere nogle af de elementer, der vil være en del af fortegnelsen. Formålet er at synliggøre, at immateriel kulturarv er både kontinuerlig og foranderlig, og at den kan praktiseres på forskellige måder af forskellige mennesker i forskellige sammenhænge. Det indsamlede materiale fra dokumentationsprojekterne vil blive gemt i Dansk Folkemindesamlings arkiv.

Nogle af projekterne er allerede gået i gang:

Læs mere om projektet ”Venligboerne i Danmark: Frivillighed og foreningsliv i nye former”»

Læs mere om projektet "Nye folkemusikfællesskaber i 1970’erne – på bølgelængde og på tværs"»