Skudesamfund og skippersejlads

Indtil et stykke ind i 1800-tallet bestod den sydfynske flåde væsentligst af jagter, som her DE SEKS SØSKENDE af Troense.

Det sydfynske øhavs skudesamfund og skippersejlads 1750 til 1950

Ved Palle O. Christiansen

Projektets søger at indkredse de meningsbærende træk i det sydfynske øhavs maritime aktiviteter fra 1700-tallet til 1950 og efterspore, hvordan skippersøfarten og de mindre partsrederier (sandsynligvis) også kom til at påvirke store dele af bylivet i områdets købstæder og ladepladser.

Øhavets maritime kultur var erhvervsmæssigt baseret på små og mellemstore træskibe, som helt eller delvist var ejede af skipperne selv, og fragtsejladsen fortsatte med sejl og små dieselmotorer til langt ind i 1900-tallet. En særlig pointe ved projektet er analysen af småskippermiljøet i land. Dette mentale miljø ser ud til at være af betydning for at forstå, hvordan lokalområdets mennesker reagerede på den store økonomiske nedgang i den traditionelle skibsfart i første halvdel af 1900-tallet. Stort set flyttede man ikke driftsmidlerne andetsteds hen, men blev ved med den vante sejlads i træskibe, opdyrkede stadig mere marginale (farlige) fartområder og accepterede meget lave afkast. Identifikationen med, hvad man kan kalde for det hjemlige skudemiljø, og det dermed forbundne maritime erfaringsområde var overordentlig stærk – ligesom det kendes fra Bohus-kysten i Sverige og på Ålandsøerne.


Arbejdet vil bygge på data fra den lokale maritime forskning og på primært materiale fra Rigsarkivet (Odense) samt stof i lokal museer og arkiver. Endvidere forsøges det i Dansk Folkemindeforskning at efterspore de mange optegnelser fra småøerne, som lå til grund for H. Ussings Mellem sydfynske sunde fra 1934.

Bogen vil forhåbentlig bidrage til bedre at forstå mangfoldigheden i regionale kulturforskelle i Danmark.