Kartografihistorie

Johannes Mejer

Kartografihistorie

Der undervises ikke i faget kartografihistorie ved Købehavns Universitet, men referenceværker, kildemateriale og ældre kort findes i stort omfang på Nationalbiblioteket.
Faget hører under såvel geografi som historie. Ligeledes er arkæologi og andre fag involveret.
Kartografihistorien har først sent etableret egentlige teorier og metoder inden for faget. Internationalt har projektet History of Cartography (grundlagt i 1970’erne) været medvirkende til teoridannelse og metodeudvikling. Projektet står bag udgivelsen af bogværket History of Cartography 

Det Kongelige Bibliotek har som hovedfagbibliotek for geografi været fokuseret på fagområdet gennem årtier, medens der i de senere år er undervist i områder inden for faget på Syddansk Universitet, her især gennem Kartografisk Dokumentationscenter. Endvidere på Ålborg Universitet, på Roskilde Universitet Center samt på Københavns Universitet inden for såvel geografi som historie.

Anvendelsen af moderne informationsteknologi, især i form af geografiske informationssystemer, har ført til nye anvendelsesmuligheder for ældre kort og dermed også til dannelsen af foreningen HisKIS (Historisk kartografisk informations system). HisKIS er en sammenslutning af forskere, der anvender historiske kort og moderne teknologi inden for en række forskellige institutioner og som samordner bestræbelserne på at formidle information og viden indenfor området . 
 
 
Imago Mundi er dels navnet på en organisation der formidler information om fagområdet, dels navnet på fagets kernetidsskrift online tilgængelig via e-ressourcer.
Organisationen står endvidere bag de internationale konferencer, der hvert andet år samler fagets bidragydere; ICHC 2007 22 internationale konference om historisk kartografi, afholdes i Bern Schweiz juli 2007 
Konferencen i 2009 skal i juli måned afholdes på Det Kongelige Bibliotek med hovedtema om arktisk kartografi og skandinaviens kartografihistorie.

Fagets hovedkilde på nettet er Map History, et meget stort web sted med såvel litteratur, skannede kort, bibliografier og alle nødvendige henvisninger til faget og dets udøvere, fagets aktiviteter i form af konferencer, udstillinger og faglige selskaber i hele verden. Opdateres meget ofte. 

Biblioteket har som nævnt anskaffet litteratur og referenceværker, samt kildemateriale i form af originalkort og facsimilieværker gennem 100 år og Center for Kort og Billeder fungerer som speciallæsesal for fagområdet.
Referenceværker samt andet materiale skal studeres på Center for Kort- og billeder.

 
Kort i samlingerne: se dels specialsiden om kort eller gå direkte til søgning i basen eller søgning blandt skannede kort. 
Frederik d V’s atlas
Resens atlas

Kortudstillingen 2003
HA Mange håndtegnede kort