Online kataloger

 Bibliografiske databaser

Bibliografisk database, hvor man både kan søge håndskrifter og tidlige trykte materialer (1450-1830). Basen er et fælleseuropæisk projekt.
 
Kan bruges til at slå trykker- og forfatternavne op i deres mange varianter
 
Stort fælleskatalog med oprindelse i amerikanske forskningsbibliotekers fælleskataloger
 
Adgang til alle europæiske nationalbibliotekers kataloger
 
Karlsruhe virtueller Katalog
Karlsruhe virtueller Katalog tilbyder fællessøgning i en lang række bibliotekskataloger fra hele verden

Database of Nordic Neo-Latin Literature
Fællesnordisk bibliografisk database over nordiske trykte tekster på latin efter reformationen. Mange poster giver udførlige indholdsbeskrivelser

Digitaliserede bøger
 
Samling 1 giver adgang til alle danske bøger trykt før år 1600 i Det Kongelige Biblioteks samlinger. Samlingen er gratis fra alle danske IP-adresser og kræver abonnement i udlandet
 
Adgang til digitaliseret materiale fra europæiske biblioteker og museer
 
Det franske nationalbiblioteks portal for digitaliseret materiale
 
Offentligt tilgængeligt site med digitaliserede udgaver af trykte schweiziske bøger
 
Google var først med ideen om at digitalisere alverdens bøger. Europeana blev konciperet som EUs modsvar
 
The Hathi Trust er det sted, hvor de amerikanske forskningsbiblioteker der samarbejder med Google om massedigitalisering, kan deponere deres digitale kopier.
 
Nationale digitale biblioteker kan findes gennem The European Library.
 
Ønsker du at bestille en digitalisering af en bog, kan det gøres gennem følgende service
E-books On Demand
 
Inkunabler
 
ISTC er et short title katalog over inkunabler, der oplyser om de forskellige bibliotekers beholdning
 
Bayerische Staatsbibliotek - inkunabler
I Bayerische Staatsbibliothek findes verdens største samling af inkunabler, dvs. bøger trykt før 1501. Et katalog over hele denne samling er nu tilgængelig online 

Gesamtkatalog der Wiegendrucke
Inkunabel-database der udarbejdes af Staatsbibliothek zu Berlin. I  sin færdige form vil den indeholde udførlige bibliografiske beskrivelser af alle kendte inkunabler. Den bygges op alfabetisk efter forfatter og er endnu kun nået til bogstavet H. Databasen er den digitale pendant til opslagsværket af samme navn, som blev grundlagt i 1925. Der stilles visse tekniske krav til ens egen computer for at kunne søge i basen.

Store biblioteker

Library of Congress

British Library

Bibliothèque nationale de France

Herzog August-Biblioteket i Wolfenbüttel
Herzog August Bibliothek i Wolfenbüttel er et centralt bibliotek for boghistoriske studier i den tidlig moderne periode. På hjemmesiden findes information om den omfattende forsknings- og publikationsvirksomhed der finder sted i tilknytning til biblioteket. Desuden en masse boghistoriske links.