Boghistorie

Boghistorie handler om bogen som materielt objekt, Boghistorie omfatter alle perioder af bogens historie, men vægten ligger i praksis på den trykte bog i den vesterlandske kulturkreds.

Faget har mange facetter. Det har en teknisk side - fx studiet af bogbind og skrifttyper - og rummer samtidig bredere sociologiske, økonomiske, ide- og mentalitetshistoriske dimensioner.

Du kan læse en introduktion til faget boghistorie i Charlotte Appels artikel, ‘Bogmarkedets og læsningens historie ca. 1500-1700 i nyere europæisk forskning. En introduktion’, in: Fund og forskning 32 (1993), 185-234 (åbner som pdf-fil) eller i den introducerende antologi: Jens Bjerring-Hansen og Torben Jelsbak (red.), Boghistorie, Aarhus 2010.