J.A. Scheibe: Passions-Cantata

Johann Adolph Scheibe (1708−1776), der var bosat i Danmark i mere end 35 år, komponerede et stort antal værker, hvoraf de fleste desværre er gået tabt − formodentlig på grund af den ødelæggende brand i 1796, som omfattede Christiansborg Slot og dermed Det Kongelige Kapels musiksamling. Tilsyneladende blev det meste af hans private bibliotek, herunder samlingen af musikmanuskripter, bortauktioneret og solgt til private samlere efter hans død in 1776. I dag er kun et fåtal af værkerne bevaret, spredt blandt de europæiske biblioteker heriblandt Det Kongelige Bibliotek.

Mange af Scheibes kantater var specifikt komponeret til fejringen af fasten og opført af Det Musikalske Selskab i Bryggernes Laugshus i København; de var blandt hans mest populære værker. Ingen af dem findes dog i moderne kritiske udgaver og har desuden yderst sjældent været opført siden slutningen af det 18. århundrede. Fra en musikhistorisk vinkel er kantaterne et vigtig vidnesbyrd om musiklivet i København og må regnes blandt de første større værker komponeret til danske tekster. Scheibe viste stor interesse for det danske sprog, og kantaterne var et resultat af et tæt samarbejde med den unge, talentfulde digter Johannes Ewald (1743−1781), som Scheibe også underviste og vejledte i musikalske spørgsmål.

Det var i forbindelse med Kong Frederik Vs død i 1766, at Scheibe og Ewald påbegyndte deres frugtbare samarbejde og skrev begravelseskantaten, der skulle opføres under den officielle gudstjeneste. Værket var en stor succes, og Scheibe bad derfor Ewald skrive en ny tekst, som kunne erstatte den i begravelseskantaten. Det viste sig dog hurtigt, at kun nogle få satser kunne genbruges, og de komponerede derfor et nyt værk: Passions-Cantata (”Vor Harpe er bleven til Sorrig”) blev opført i fasten 1768 af medlemmer af Det Musikalske Selskab. Kantaten var populær blandt publikum og spilledes flere gange i de følgende årtier.

Passions-Cantata er den første af Scheibes kantater, som udkommer i en kritisk-videnskabelig udgave. Scheibes autografe manuskript er valgt som hovedkilde for udgaven, men en samtidig transskription fra slutningen af 1700-tallet er konsulteret, idet den indeholder en sats, ”Duetto & Coro”, som der kun findes en henvisning til i Scheibes manuskript; satsen er medtaget som appendiks i udgaven. Manuskriptet giver ikke blot et indblik i Scheibes notationspraksis, men afslører for eksempel også navnene på de medvirkende sangere. Udgavens indledning forsøger at placere værket i en samtidig kontekst. 


Scheibe: Passions-CantataScheibe: Passions-Cantata

Redigeret af Peter Hauge
Udgivet af DCM 2012
Publ. nr. DCM 011

Partitur

bog Paperback. 204 sider.
32,5 x 25 cm.
Pris: 400 kr. inkl. moms.
Køb
pdf PDF-fil (15,2 MB; kræver Adobe Reader). 
204 sider. Pris: gratis.
Download