JORDENS VEJ (1981)

Tilbage til værkfortegnelsen

For 2- eller 3-stemmigt kor og orgel.

Tekst af Ole Sarvig (fra ”Korsalme” og ”Året”)

JORDENS VEJ kom til at danne grundlag for KORSALME (Nr. 193). Se også noten til nr. 145.

Varighed: 9´

Værknummer: 185


VÆRKNOTE: JORDENS VEJ (1981) for 2- eller 3-stemmigt kor og orgel.

Da jeg havde afsluttet min 3. symfoni (1972-75) skrev jeg en række enkle melodier til tekster af Ole Sarvig (især digtene “Året” og “Korsalme”). Melodierne var udsprunget af samme grundlag som symfoniens anden del, og de kunne indbyrdes harmoniseres og udfoldes i flere forskellige, samtidige tempolag – i dag ville man sige fraktalt – hvilket inspirerede mig til adskillige kor- og instrumentalværker igennem det følgende tiår, bl.a. “Frostsalme”, “Vinterkantate”, “Cantica”, “Nu dækker sne den hele jord”, ”Kredsløb” m.fl. En af disse melodier, en enkel salmemelodi, indgår nu i Den Danske Salmebog (nr.720, “Året” – Som året går). ”Jordens vej” for kor og orgel kom senere til at danne grundlag for ”Korsalme” (1981) for blandet kor og instrumenter (ad lib.).

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: JORDENS VEJ (1981) for 2- eller 3 part choir and organ.

When in 1975 I had finished composing my 3rd Symphony (begun in 1973), I wrote three simple melodies for two psalm texts by Ole Sarvig: “The Year” and “Choral Hymn”. These three tunes were derived from the same material as the second movement of the 3rd Symphony and could be harmonized together in several different tempo relationships at the same time – like fractals – which inspired me to write several choral and instrumental works in the following decade based on these melodies: “Frost Psalm”, “Winter Cantata”, “Cantica” a.o.One of these ´Sarvig melodies´ is now in the Danish Hymnbook, nr. 720, under the title “Året” (The Year). “Jordens vej” (The Path of the Earth) for choir and organ was to be the basis of the work “Korsalme” (Choral Hymn) for mixed choir and instruments (ad lib.), 1982.Per Nørgård