SMÅ SLAG (EASY BEATS) (1981)

Tilbage til værkfortegnelsen

For 6 slagtøjsspillere.

For slagtøjsinstrumenter (”totone-trommer”), instrumentationen er åben.

SMÅ SLAG kom senere til at danne grundlag for ZIGZAG – SEXTET for slagtøj (Nr. 186).

SMÅ SLAG indgår i de seks slagtøjsværker i DRUM BOOK/TROMMEBOGEN (jf. #1999.2)

Varighed: 6´

Værknummer: 183a


VÆRKNOTE: SMÅ SLAG (1981) for 6 slagtøjsspillere.

Stykket sammensætter og kombinerer en række grundliggende rytmer, brugt i slagtøjsværker siden 1970erne – bl.a.” I Ching”, ”Hvirvler”, ”Zigzag”, ”Nemo Dynamo” og ”Echo Zone I-II-III”, komponeret til danske slagtøjsmusikere som Gert Mortensen, Gert Sørensen og Safri Duo. I disse “uendelighedsrytmer” (en enkel version af mange mulige uendelighedsrækker) anvender hver musiker kun to klanggivere – en lys og en mørk – og holder sig ofte til få af de mange rytmiske variationer, der opstår ved at betone eller udelukke udvalgte toner i grundrækken. Det samlede resultat er et flerstemmigt væv af rytmer, en fraktal verden i mange, samtidige tempi.

”Små Slag” (Easy Beats) – for 6 percussionister – indgår i “Seks stykker for slagtøjsensemble” trykt i “Trommebogen/Drum Book – ed. Ivan Hansen” (Edition WH, 1999). ”Små slag” kan ved koncerter eventuelt kombineres med ”Hvirvler” fra nævnte samling, med “Hvirvler” spillet først, efterfulgt – attacca – af “Små Slag”.

Per Nørgård (1999)

PROGRAMME NOTE: SMÅ SLAG (EASY BEATS) for 6 percussionists (1981)The work integrates and combines a number of rhythms used in my percussion works since the 1970s, for example I Ching, Whirls, Zigzag, Nemo Dynamo, Echo Zone I-II-III and Early Spring Dance (for choir and percussion), composed for Danish percussionists like Gert Mortensen, Gert Sørensen and the Safri Duo.

In these “infinity rhythms” (a simple two tone version of my different so called infinity series) every player uses only two sounds – a light and a dark sound – and stick to one or two of the many variations (by different accents and extracts of the basic patterns). The final result is a polyphonic layer of rhythms in different tempi, a complex canon of voices almost like a sounding world of fractals. “Easy Beats “– for 6 percussionists (“Små Slag” in Danish) belongs to “Six pieces for percussion ensemble”, published in “Per Nørgård: Drum Book – edited by Ivan Hansen” (Edition WH, 1999), and may be paired with the “Whirls” (“Hvirvler”) from the same selection, with “Whirls” played first – followed attacca by “Easy Beats”.Per Nørgård (1999)