SYMFONI NR. 4 – INDISCHER ROOSENGAARTEN UND CHINEESISCHER HEXENSEE (1981/rev. 1981)

Tilbage til værkfortegnelsen

For orkester.

Nach einer Idee von Adolf Wölfli (1864-1930) und ihm zugeeignet, für orchester.

Varighed: 23´

Værknummer: 182


VÆRKNOTE: SYMFONI NR. 4 – INDISCHER ROOSEN-GAARTEN UND CHINEESISCHER HEXENSEE (1981). Nach einer Idee von Adolf Wölfli (1864-1930) und ihm zugeeignet.

Symfonien, der bærer den tyske undertitel “Indischer Roosen-Gaarten und Chineesischer Hexensee”, er inspireret af den schweiziske kunstner Adolf Wölfli´s værker – bestående af ca. 20.000 sider prosa, poesi, tegninger og billeder – og symfonien er tilegnet ham.

Wölfli (født 1864) var anbragt i sindssygehospitalet ´Waldau´, nær Bern, fra 1895 til sin død i 1930.

Han var under sit ophold stedse opfyldt af en forestilling om at være en betydelig komponist, selvom han ikke havde nogen egentlig faglig viden om musik. Hans tegninger var næsten altid fyldt med 6-liniers (!) nodesystem-guirlander. I 1912 forlangte han farver og papir til en planlagt ´Musik-Büchlein´, som skulle udkomme i 1920 under titlen “Indisk Rosenhave og Kinesisk Heksesø” (Indischer Roosen-Gaarten und Chineesischer Hexensee – med Wölfli´s særlige stavemåde). Dette værk blev dog aldrig ´komponeret´, og jeg har sat mig for at realisere Wölfli´s idé efter hans vision, men selvfølgelig ud fra mine forudsætninger. Den dobbelte og suggestive titel er typisk for Wölfli´s polaristiske verdensanskuelse, som veksler mellem idyl og katastrofe. Denne polarisering er imidlertid af næsten kinesisk art (Yang-Yin), da der hos Wölfli aldrig eksisterer en idyl uden katastrofeagtige forstyrrelser, lige som der er en sort ´plet´ i den hvide ´fisk´ (og omvendt) i det berømte symbol.

Man kan belyse denne forestilling med et citat af Knud Hamsun: ´Men blide stunder, det har alle. En fange sidder på sin kærre og føres til skafottet, et søm gnaver ham i enden, han flytter sig og føler det mere behageligt´.

”Symfoni nr. 4” komponeredes 1981, på bestilling fra Norddeutscher Rundfunk, hvis symfoniorkester uropførte den, dirigeret af Cristobal Halffter. Den danske førsteopførelse var i 1982 – med Danmarks Radios Symfoniorkester, dirigeret af Michael Schønwandt – og symfonien har senere været opført af bl.a. The Scottish National Orchestra, The BBC Symphony Orchestra, Gothenburg Symphony Orchestra og de danske orkestre Aarhus Symfoni Orkester og Det Kgl. Kapel.

Per Nørgård (1985)

PROGRAMME NOTE: SYMPHONY NO. 4 (1981) – INDISCHER ROOSEN-GAARTEN UND CHINEESISCHER HEXENSEE Nach einer Idee von Adolf Wölfli (1864-1930) und ihm zugeeignet .

This symphony in two movements entitled “Indischer Roosen-Gaarten und Chineesischer Hexensee” was inspired by Adolf Wölfli’s works – consisting of 20.000 pages of prose, poetry and pictures. An English translation of the title would read: “Symphony no. 4 – Indian Rose Garden and Chinese Witch See. Based on an Idea by Adolf Wölfli (1864-1930) and Dedicated to Him.” Wölfli was from 1895 (31 years old) until his death in 1930 confined to the mental hospital at Waldau near Bern, Switzerland. Although he had no technical knowledge of music he considered himself to be a great composer, and his paintings were almost always covered with long festoons of six-lined (!) music staffs. In 1912 Wölfli ordered paints and paper for a planned ´Musikbüchlein´, which was to be published in 1920 under the title “Indischer Roosen-Gaarten und Chineesischer Hexensee”. (Wölfi uses his characteristic illustrative phonetic spellings with double vowels). The work was never completed, and I took it upon myself to realize Wölfli’s idea according to his vision but, of course, within my own preconditions.The double and suggestive title is typical of Wölfli´s polarized conception of the world, which shifts between idyll and catastrophe. This polarization is of almost Chinese nature, in that no idyll exists without catastrophic disturbances, just as there is a black “spot” in the white “fish”, and vice versa, in the famous Yin/Yang symbol.One might explain this idea with a quote by the Norwegian author Knut Hamsun: “A prisoner on his tumbrel is wheeled to the scaffold. A nail chafes at his behind; he moves over and feels more comfortable.”

The 4th symphony was composed in 1981 as a commission from Norddeutscher Rundfunk, who premiered the work the same year conducted by Cristobal Halffter; the first Danish performance took place in January 1982 with the Danish Radio Symphony Orchestra conducted by Michael Schønwandt and the work has since then been performed by orchestras like The Scottish National Orchestra, The BBC Symphony Orchestra, Gothenburg Symphony Orchestra, Aarhus Symphony Orchestra (also on CD) and the Royal Danish Orchestra.

Per Nørgård (1985)