DRØMMESANGE (1981)

Tilbage til værkfortegnelsen

For blandet kor (SATB) og slagtøj (ad lib.).

Tekst af Finn Methling (efter kinesisk forlæg)

Baseret på vuggevisen i Nr. 171.

Tilegnet Erling Kullberg.

Varighed: 13´

Værknummer: 181a


VÆRKNOTE: DRØMMESANGE (1981) for blandet kor (SATB) og slagtøj (ad lib.).

Korværket ”Drømmesange” (tilegnet Erling Kullberg) er tre versioner af den samme ”drøm”:

1. den harmoniske, hvor alt er skønt og uden undertrykkelse,

2. den tvetydige (som kan tolkes begge veje) og

3. mareridtet.

Kompositionen lader den harmoniske utopi begynde og slutte, men forvandlet ved sin placering: dens første optræden føles 'gratis', 'slap' og fører til overrumpling, mareridt og kamp. Heroverfor føles genkomstens harmoni fortjent – harmonien erobret. For en tid. Drømmesange stammer fra en lille melodi jeg skrev 1980 (sammen med anden musik) til Finn Methlings ”Tigerens, Harens og Dragens timer”, et radiospil om en pige, der bliver kvinde under de kinesiske revolutionstumulter. Da jeg fik lyst til at omlægge melodien (pigen i radiospillet blev spillet og sunget af Susse Wold) til et korværk, overtalte jeg Finn Methling til at nydigte to vers over det kinesiske forlæg, således at de tre ”drømme” om drengen, der udspørger den voksne (´hvor skal du hen?´ eller ´hvor skal vi hen?´) udtrykker et forløb af tre eksistentielt forskellige grundsituationer – fra tryghed over eventyr til mareridt, hvorefter tryghedens genkommer…(for en tid).

Slagtøjsrytmer ledsager og farver disse stemninger i ”Drømmesange”, der herved knyttes til 1970'erne, hvor denne uendeligheds-tromning (´Sol & Måne´) begyndte at udfolde sig, såvel orkestralt som med kor og dansere.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: DRØMMESANGE (1981) for mixed choir and 3 percussionists (ad lib.).

“Dream Songs” consists of three versions of the same “dream”: A harmonic version, an ambiguous version and a nightmarish version. In the composition the harmonic version returns at the end, but the placement gives it a new color. Whereas the first version might seem kind of ´for free´, the utopia of the reprise is a result of hard work for a new harmony, for a while…

The different accents of percussionists (the patterns all based on my so-called infinity series) add different colors to the different versions of the “dream”.

Per Nørgård