TO MEDITERRANE MEDITATIONER (1980)

Tilbage til værkfortegnelsen

´Værkstedsmotiver´ for klaver.

1. Græsk motiv

2. Medstrømme

Baseret på ISTERNIA (Nr. 164)

Kom senere til at danne grundlag for MEDSTRØMS OG MODSTRØMS (Nr. 184) og SONORA (Nr. 189).

Til Raghild Toft.

Varighed: 4´

Værknummer: 178


VÆRKNOTE: TO MEDITERRANE MEDITATIONER (1980) – ´værkstedsmotiver´, for klaver

1. Græsk motiv

2. Medstrømme

De to klaverstykker er inspireret af opholdet i en lille by, Isternia, på den græske ø Tinos – bl.a. af den tidløse ro, der udstrålede fra byens skulpturelle, skinnende-hvide labyrintisk-harmoniske trappegader, og af lydenes perspektivdybde på baggrund af stilheden (stilhed i en by!). Trods stilheden fornemmede man konstant livfuldhed, tilstedeværen og aktivitet. Stykkerne synes selv at besidde en vis tidløs, eller rettere genreløs karakter, formidlet af arketypisk-enkle melodier, der “kubistisk” flyttes frem og tilbage, spændt op imod traditionelle grund-metre. Disse ´værkstedsmotiver´ er beslægtet med værket ”Isternia” (oprindelig skrevet for cimbalon, senere versioneret for marimba) og visse grundmotiver indgår i senere værker som ”Sonora” (for fløjte og harpe) og duetten ”Medstrøms og modstrøms”.Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: TO MEDITERRANE MEDITATIONER (1980) – for piano.

1. Græsk motiv (Greek Motif)

2. Medstrømme (Cocurrent)

The piano pieces (Two Mediterranean Meditations) was inspired by a little town, Isternia, in the Greek island Tinos. During a stay there I was captured by the timeless peace that emitted from the shimmering white sculptured steps, and by the sounds in the narrow streets, creating an atmosphere of balanced activity on the background of a meditative silence. The piano pieces are related to the work “Isternia” (1979, for cimbalon solo, later rewritten for other instruments); the music seems to possess a certain timeless or rather ´genre-less´ character; this is effected through the use of archetypal melodies and meters changed in a rather ´cubistic´ way. In this respect the work is related to my “Sonora” (for flute and harp) and the duet “Medstrøms og modstrøms” (“Downstream and Upstream”) Per Nørgård.