FRÜHLENZ-TÄNZE (1979-80)

Tilbage til værkfortegnelsen

For blandet kor (SATB), blæserinstrument (fx obo), samt slagtøjsensemble (min. 6 perc.), dansere ad lib.

I. Hvirvler

II. Havet

III. Forårssang

Tekst: Rainer Maria Rilke (”Frühlings-lied” fra ”Sonette an Orpheus”).

FRÜHLINGS-LIED (Nr. 170a) indgår i 2. del af FRÜHLENZ-TÄNZE, der er komponeret på grundlag af de beslægtede, tidligere værker KRYSTALSPEJLINGER (Nr. 160) og TIDER OG HØJTIDER (Nr. 159)

(Nr. 170b).

Varighed: 25´

Værknummer: 175b


VÆRKNOTE: FRÜHLENZ-TÄNZE (1980). For blandet kor (SATB) samt slagtøjsensemble (min. 6 percussion), dansere ad lib.

Tekst: Rainer Maria Rilke (”Frühlings-lied”, fra ”Sonette an Orpheus”).

Se Nr. 175a

PROGRAMME NOTE: TIDLIGT FORÅRS DANSE For mixed choir (SATB), percussion ensemble (minimum 6 players) and (ad lib.) dance.

Text: Rainer Maria Rilke (”Frühlings-lied”, from ”Sonette an Orpheus”).

See No. 175a