FROSTSALME-MUSIK (1980)

Tilbage til værkfortegnelsen

Koralforspil for orgel.

Baseret på tema fra VINTERKANTATE (se note til Nr. 145).

Til Helen Sarvig.

Varighed: 3´

Værknummer: 168


VÆRKNOTE: FROSTSALME-MUSIK (1980). Koralforspil for orgel.

Da jeg havde afsluttet min ”3. symfoni” (1972-75) skrev jeg en række enkle melodier til tekster af Ole Sarvig (især digtene ”Året” og ”Korsalme”), af hvilke ”Året – Som året går” nu indgår i Den Danske Salmebog. Melodierne var udsprunget af samme grundlag som symfoniens anden del, og de kunne indbyrdes harmoniseres og udfoldes i flere forskellige, samtidige tempolag – i dag ville man sige fraktalt – hvilket inspirerede mig til adskillige kor- og instrumentalværker igennem det følgende tiår, bl.a. ”Frostsalme”, ”Vinterkantate”, ”Kredsløb”, ”Cantica”, ”Nu dækker sne den hele jord”, ”Og livets sommer sover dybt” og dette enkle orgelværk, alle farvet af Sarvigs nordiske, mytiske salmedigt, hvis stemning fremgår af følgende vers:I sjæle som i verden bornu dækker sne den hele jordog livets sommer sover dybti glemsels og i vinters krypt

Orgelstykket blev skrevet til Helen Sarvigs begravelse i 1980.Per Nørgård (2005)

PROGRAMME NOTE: FROSTSALME-MUSIK (1980). Choral prelude for organ.

When in 1975 I had finished composing my 3rd Symphony (begun in 1973), I wrote three simple melodies for two psalm texts by Ole Sarvig “The Year” and “Choral Hymn”. One of these was later included in the Danish Hymnbook under the title “Året – Som året går” (The Year). These three “Sarvig tunes” were derived from the same material as the second movement of the symphony and could be harmonized together in several different tempo relationships at the same time – like fractals. This inspired me to write several choral and instrumental works in the following decade based on these melodies: “Frost Psalm”, “Winter Cantata”, “Cycles”, “Cantica” and this piece for organ, all coloured by the Nordic and mythic poem by Sarvig, the beginning of which goes: The passing year will pass its deepSo shall our mind reach winter´s sleep.And as the tree stands leafless, bare,Is winter´s realms: our minds aware.

Per Nørgård (2005)