WIE EIN KIND (1980)

Tilbage til værkfortegnelsen

For blandet kor a cappella (SATB).

I. Wiigen-lied

II. Frühlings-lied

III. Trauermarsch mit einem Unglücksfall

Tekst af Adolf Wölfli (I og III) og af Rainar Maria Rilke (II).

Mht. 1. sats: se note til Nr. 166a.

Mht. 2. sats: se note til Nr. 170b.

Tilegnet Erling Kullberg.

Varighed: 15´

Værknummer: 167


VÆRKNOTE: WIE EIN KIND (1980) for blandet kor a cappella.

I. Wiigen-Lied (Adolf Wölfli)

II. Frühlings-Lied' (Rainer Maria Rilke)

III. Trauermarsch mit einem Unglücksfall (Adolf Wölfli)

I dette korværk har jeg ønsket at modstille to poetiske udtryk, det ene udgående fra den skizofrene Adolf Wölflis forpinte sjæl, det andet fra en højt respekteret og berømt digter: Rainer Maria Rilke. Første sats, 'Vuggesang' ('Wiigen-Lied', Wölflis typiske stavemåde) rummer mange psykologiske aspekter, og den afbrydes bl.a. af mærkelige, fjerne råb, som kunne minde om råbene fra en gadesælger eller en mor, som fra vinduet højt oppe i en etageejendom kalder på sit barn ned gennem en baggårds snævre skakt. Anden sats, 'Forårssang' ('Frühlings-Lied', af Rilke) er det glade barns sang, et barn i balance med sig selv: åbent, legende, sansende. 'Begravelsesmarch med et uheld' ('Trauermarsch mit einem Unglücksfall', af Wölfli), trejde sats, gentager de musikalske temaer fra første sats, men en mandlig solist, som gør sit bedste for at synge som sine medsangere, lider de forfærdeligste kvaler.Adolf Wölfli (1864-1930) blev født i Schweiz. Hans forældre var meget fattige, og hans ulykkelige og ensomme opvækst nåede sit triste klimax da han to gange blev grebet i (mislykkede) sexuelle overgreb. Fra 1895 indtil sin død i 1930 var Wölfli interneret i Waldau, et asyl for mentalt forstyrrede. Han udviklede her et unikt kunstnerisk udtryk, hvis intensitet har gjort indtryk på stadig flere mennesker. Han malede, digtede og udsmykkede mere end 20.000 sider (heraf mange af en anselig størrelse). Så tidligt som i 1921 offentliggjorde Walter Morgenthaler (psykiater og læge, som tog sig af Wölfli) bogen 'Ein Geisteskranker als Künstler' om Wölflis malerier og skrifter, og bl.a. Rainer Maria Rilke, den fremragende digter, var dybt rørt over den kunstneriske kvalitet i de Wölfli-værker, som i denne forbindelse offentliggjordes.Per Nørgård (1980)

PROGRAMME NOTE: WIE EIN KIND (1980) for mixed choir a cappella.

I. Wiigen-Lied(Adolf Wölfli)

II. Frühlings-Lied (Rainer Maria Rilke)

III. Trauermarsch mit einem Unglücksfall (Adolf Wölfli)

In the present work I have aimed at a confrontation of two poetic expressions, one rising from the tortured soul of a schizophrenic: Adolf Wölfli (1864-1930), the other being that of a highly respected and famous poet: Rainer Maria Rilke, who actually knew the works of Wölfli.The first movement, Lullaby (“Wiigen-Lied”, in Wölfli´s typically sensual spelling) has many psychological aspects, and it is punctuated by strange, distant calls, reminiscent of those of a street vendor or those of a mother calling from way up in a tower block to her child way down in a narrow courtyard.The second movement, Spring Song (“Frühlings-Lied”, by Rilke) is the song of the happy child, the child in vital harmony: Open, playful, sensually aware.Funeral March with Attendant Minor Accident (“Trauermarsch mit einem Unglücksfall”, by Wölfli), the third movement, repeats the musical themes of the first movement, but a male soloist, who does his best to sing after the fashion of his fellow singers, suffers some embarrassing frustrations.

Adolf Wölfli, a poor, young and mistreated worker, was convicted of attempted child molestation and put in an asylum in Bern in 1895, for life. Painting, writing stories, poems and "composing" became his way of surviving the asylum. His total, rather fantastic oeuvre is around 25.000 pages. Walter Morgenthaler, a doctor at the Waldau Clinic, took a particular interest in Wölfli's art and his condition, published Ein Geisteskranker als Künstler (A Psychiatric Patient as Artist) in 1921 which first brought Wölfli to the attention of the art world.

Per Nørgård (1980)