SIDDHARTA – SPIL FOR DEN VENTEDE (”Stockholm-version”) (1974-79)

Tilbage til værkfortegnelsen

Operaballet i 3 akter

I. Morgen

II. Middag

III. Aften

- for soli, blandet kor, børnekor, symfonisk orkester og balletdansere (samt evt. ekvilibrister og akrobater).

”Oprindelig version” (mhp. uropførelsen i 1983, Stockholm), der pr. 1984 afløstes af ”Revideret, endelig version”, inkl. den nykomponerede del FORMØRKELSE (ECLIPSE), jf. Nr. 166c.

Libretto (på dansk) af Ole Sarvig i samarbejde med komponisten. Svensk version foreligger.

Note: Dele af Siddharta indgår i flere værker , bl.a. Nr. 158 og Nr. 163. ”Børnenes Sangleg” fra operaen indgår i WIE EIN KIND for kor (nr. 167,1. sats) i ”SANGLEG” (se 10 DANSKE SANGE, #1989.2) og i ”MAYA DANSER” for blandet kor (jf. KORBOGEN, #1992.1), der tillige rummer en korhymne fra operaen (hymnen under ´Mayas dansescene´).

Et motiv fra operaen ligger desuden til grund for guitarværket Nr. 158 (TIL MINDE OM…)

Varighed: 120´

Værknummer: 166a


VÆRKNOTE: Se under Nr. 166c

PROGRAMME NOTE: See No. 166d.