ISTERNIA (1979)

Tilbage til værkfortegnelsen

For cimbalon solo.

ISTERNIA kom senere til at danne grundlag for TO MEDITERRANE MEDITATIONER (Nr. 178), MEDSTRØMS OG MODSTRØMS (Nr. 184), SONORA (Nr. 189) og WASSER UND ROSEN (Nr. 305)

Til Suzaane Ibstrup.

Varighed: 10´

Værknummer: 164a


VÆRKNOTE: ISTERNIA (1979) for cimbalon solo.

“Isternia” er navnet på en lille by på den græske ø Tinos. Under et ophold dér blev jeg inspireret af den tidløse ro, der udstrålede fra byens skulpturelle, skinnende-hvide labyrintisk-harmoniske trappegader, og af lydenes perspektivdybde på baggrund af stilheden (stilhed i en by!). Trods stilheden fornemmede man konstant livfuldhed, tilstedeværen og aktivitet. Stykket synes selv at besidde en vis tidløs, eller rettere genreløs karakter, formidlet af arketypisk-enkle melodier, der “kubistisk” flyttes frem og tilbage, spændt op imod traditionelle grund-metre. På den måde ”Isternia” beslægtet med senere værker som ”Sonora” (for fløjte og harpe), ”Zigzag” (for percussion) og ”To mediterrane meditationer” (for klaver).

Værket er komponeret for cimbalon til Suzanne Ibstrup, og er desuden senere versioneret for marimba solo af Gert SørensenPer Nørgård

PROGRAMME NOTE: ISTERNIA (1979) for cimbalon solo.

“Isternia” is the name of a little town in the Greek island Tinos. During a stay there I was inspired by the timeless peace that emitted from the shimmering white sculptured steps. The work was originally composed (1979) for cimbalon solo but was later rewritten for other instruments and the piece seems to possess a certain timeless or rather ´genre-less´ character; this is effected through the use of archetypal melodies and metres. In this respect the work is related to my “Zigzag” for percussion, “Sonora” (for flute and harp) and ”To mediterrane meditationer” (for piano).

“Isternia” was composed for cimbalon, to Suzanne Ibstrup. A version for marimba solo was later arranged by Gert Sørensen.

Per Nørgård