CANTICA CONCERTANTE (1977/2012)

Tilbage til værkfortegnelsen

Version for cello og sinfonietta (af Nr. 155a), arr. af Steve Ferre.

Varighed: 17´

Værknummer: 155b


VÆRKNOTE: CANTICA CONCERTANTE for cello og sinfonietta (1977/2012).

Da jeg i 1975 havde afsluttet min (i 1973 påbegyndte) ”3. symfoni”, skrev jeg tre enkle melodier til to tekster af Ole Sarvig: ”Året” og ”Korsalme. Disse tre melodier var udsprunget af samme grundlag som andensatsen af symfonien, og kunne indbyrdes harmoniseres i flere forskellige samtidige, tempi, som en art proportions-kanons. Derfor inspirerede de mig til adskillige kor- og instrumentalværker igennem de følgende tiår: ”Frostsalme”, ”Vinterkantate”, tuba-oktetten ”Nu dækker sne den hele jord”, ”Cantica” (m.fl.)..

”Cantica”, der betyder ´sang´, er skrevet (til musikerne Hans Erik Deckert og Kjeld Hansen) som en art instrumental lillebror til de store, tæt polyfone korværker.

Ligesom de i korværkerne anvendte vokale melodier – i alt fire – konstant optræder i afvekslende, indbyrdes tempoforhold, lader også cello- og klaverstemmerne i ”Cantica” snart den ene, snart den anden melodi indvæve på nye måder i det samlede musikalske satsbillede. Da melodierne er enkle, diatoniske og med regelmæssige taktslag bliver klangbilledet harmonisk og traditionsbundet. Det er imidlertid komponistens intention med dette – tilsyneladende letfattelige udtryk – at frigøre opmærksomheden til fordybelse i musikkens mange interne, proportionale udviklinger. For ligesom i korværkerne er den egentlige, musikalske beretning at finde ”mellem linjerne”: I myriaderne af rytme- og tempoforbindelser forekommer fx ”det gyldne snit” hyppigt – som i naturen (forholdet er tilnærmelsesvist udtrykt i Fibonacci-talfølgen

2:3:5:8:13 osv.). Blandt de oplevelser som dette kan give er – måske – de musikalske pointer at søge (?).

Versionen for cello og sinfonietta fra 2012 er arrangeret af Steve Ferre.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: CANTICA for cello and sinfonietta (1977/2012)

When in 1975 I had finished composing my “Symphony no. 3” (begun in 1973), I wrote three simple melodies for two psalm texts by Ole Sarvig: “The Year” and “Choral Hymn”. These three tunes were derived from the same material as the second movement of the symphony and could be harmonized together in several different tempo relationships, like proportional canons. For this reason they inspired me to write several choral and instrumental works in the following decade: “Frost Psalm”, “Winter Cantata”, “Cycles” the tuba octet “Now All the Earth Is White With Snow (and others).

“Cantica”, meaning song or singing, was composed (for the Danish musicians Hans Erik Deckert and Kjeld Hansen) as an instrumental little brother to the long, polyphonic choral pieces. As in these the canonical melodies in Cantica drift from foreground to background, from cello to piano. The melodies are simple, diatonic and in traditional rhythms and the surface of the music is in a way traditional. The intention of the composer with this easily understood expression is to lead the listeners ears to the many internal, proportional developments. The story is often hidden “between the lines”. In the myriads of rhythmic and tempo relations the Golden Mean (near to 2:3:5:8 et cetera, like the so-called Fibonacci-series) plays an important role, like in nature. Among the experiences giving by this natural phenomenon are – perhaps – the musical points to be found (?).

The version for cello and sinfonietta is from 2012, arranged by Steve Ferre.

Per Nørgård