4 SANGE – TIL DIGTE AF OLE SARVIG (ca. 1977-78)

Tilbage til værkfortegnelsen

For stemmer og instrumenter (ad lib.).

”Farve-melodiark”.

Tekster af Ole Sarvig (fra ”Året”, ”Korsalme” og ”I haven”)

Dette ”Farve-melodiark” (7stemmigt, undertiden inkl. divisi) balancerer mellem at være en materialesamling og et værkoplæg, åbent for individuel tilrettelæggelse og arrangement.

Varighed: var.

Værknummer: 153c


VÆRKNOTE: 4 SANGE – TIL DIGTE AF OLE SARVIG (1977-78) – for 7 stemmer eller syvstemmigt kor (instrumenter ad lib.).

De ”4 Sange – til digte af Ole Sarvig” er et node-oplæg, åbent for evt. individuel tilrettelæggelse og arrangement. Dette ”farve-nodeark” indeholder forskellige versioner af melodier til Ole Sarvigs digte ”Året”, ”Korsalme” og et fragment af digtet ”I haven”. På grund af kompositionsmetoden, ”uendelighedsrækken”, er det muligt at spille og synge alle stemmerne samtidigt med et harmonisk resultat; men stemmerne kan også kombineres i par, eller i grupper af tre og fire stemmer:

Om melodierne til tekster af Ole Sarvig (1921-1981):

Da jeg havde afsluttet min 3. symfoni (1972-75) skrev jeg en række enkle melodier til tekster af Ole Sarvig (især digtene Året og Korsalme, og fragmenter af I haven). Melodierne var udsprunget af samme grundlag som symfoniens anden del, og de kunne indbyrdes harmoniseres og udfoldes i flere forskellige, samtidige tempolag – i dag ville man sige fraktalt – hvilket inspirerede mig til adskillige kor- og instrumentalværker igennem det følgende tiår, bl.a. ”Frostsalme”, ”Vinterkantate”, ”Cantica”, ”Nu dækker sne den hele jord”, ”Kredsløb” m.fl. Hvert værk får således sit særpræg – som et prisme eller et krystal, hvori lyset jo kan skabe et uendeligt variabelt form- og farvespil. En af disse melodier, en enkel salmemelodi, indgår nu i Den Danske Salmebog (2003) som nr.720: ”Året – Som året går.”

”Spille-partituret” er et spilleoplæg beregnet både til kompositorisk orientering om uendelighedsrække-melodier og/eller til yderligere instrumentering, tilrettelæggelse og arrangement (for forhåndenværende antal sangere og instrumentalister).

Værket eksisterer både i den originale danske version og i en engelsk version, baseret på en metrisk samstemmende oversættelse ved Ole Sarvig og hans engelske hustru Helen Sarvig.

Der henvises i øvrigt til de nævnte værker eller til en udarbejdet, enkel version af ”Året ” (trykt i Per Nørgård: KORBOGEN, Edition WH 1993), og til Edition Wilhelm Hansen (www.ewh.dk).

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: FOUR SONGS – to texts by Ole Sarvig (1977-78) – for 7 voices or 7 part mixed choir (with instruments, ad lib.).

The “Four songs – to texts by Ole Sarvig” is a score of colored melodic parts for individual arrangements.

The score contains different combined versions of melodies to texts by the Danish poet Ole Sarvig (1921-81). Due to the fractal nature of my technique of composition, often called “infinity series”, it is possible to sing and play all the parts at the same time – and with a harmonious result. The parts may also be combined in different duets, trios et cetera.

When in 1975 I had finished composing my 3rd Symphony (begun in 1973), I wrote three simple melodies for two psalm texts by the Danish poet Ole Sarvig (1921-1981): “The Year” and “Choral Hymn”. These three tunes were derived from the same material as the second movement of the 3rd Symphony and could be harmonized together in several different tempo relationships at the same time – like fractals – which inspired me to write several choral and instrumental works in the following decade based on these melodies: “Frost Psalm”, “Winter Cantata”, “ Winter Hymn”, “Cycles”, “The Year”, “The Word” and others.One of these ´Sarvig melodies´ is now in the Danish Hymnbook, under the title “Året” (The Year).The colored playing score is like a kind of “brainstorm version”, with all the possible parts notated. It can be used both as an introduction to my composition with melodies based on infinity series, and as a starting point for own arrangements of these melodies (for singers and instruments at hand).

The original colored score exists in the original Danish version only, but an English version, based on translations by Ole Sarvig and his English wife Helen Sarvig, is possible.

Per Nørgård

Note: The composed works mentioned, based on Sarvig´s texts, are available via www.ewh.dk