FROST PSALM-FRAGMENTS (1975-76/2003)

Tilbage til værkfortegnelsen

For 16-stemmigt blandet kor (SSSSAAAATB).

Tekst fra Ole Sarvigs ”Året” og ”Korsalme”

Den oprindelige, såkaldt ´gyldne´, nodenotation er ændret af komponisten til normal notation i forbindelse med versionen FROSTSALME-FRAGMENT, 2003 (jf. nr. 148c og #2003.1)

Engelsk versionering ved Ivan Hansen (1999) af 148c, ud fra Helen og Ole Sarvigs metrisk samstemmende oversættelse.

Varighed: 11´

Værknummer: 148d


VÆRKNOTE: FROST PSALM-FRAGMENTS (1976/2003) for 16-stemmigt blandet kor (eller 16 solostemmer).

Se Nr. 148c

PROGRAMME NOTE: FROST PSALM-FRAGMENTS (1976/2003) – for 16-part mixed chorus (or 16 solo voices)See No. 148c