FROSTSALME-FRAGMENTER (1975-76/2003)

Tilbage til værkfortegnelsen

For 16-stemmigt blandet kor (SSSSAAAATB), eller 16 solostemmer.

Tekst fra Ole Sarvigs ”Året” og ”Korsalme”.

Den oprindelige, såkaldt ´gyldne´, nodenotation er ændret af komponisten til normal notation i forbindelse med versionen FROSTSALME-FRAGMENT, 2003 (jf. Nr. 148c og #2003.1).

Varighed: 11´

Værknummer: 148c


VÆRKNOTE: FROSTSALME-FRAGMENTER (1976/2003) for 16-stemmigt blandet kor (eller 16 solostemmer).

Da jeg i 1975 havde afsluttet min 3. symfoni (1972-75) skrev jeg en række enkle melodier til tekster af Ole Sarvig ( især digtet “Året”). Melodierne var udsprunget af samme grundlag som symfoniens anden del, og de kunne udfoldes i flere forskellige, samtidige tempi – hvilket inspirerede mig til adskillige kor- og instrumentalværker igennem det følgende tiår, bl.a. værkerne “Frostsalme”, “Vinterkantate”, “Cantica”, “Nu dækker sne den hele jord”, ”Kredsløb” m.fl. Den enkle salmemelodi – “Året” (Som året går) – indgår nu i Den Danske Salmebog (nr. 720).”Frostsalme-fragment” (1975-76/2003) består af 1. og 3. del af den omfattende ”Frostsalme” (1975-76), en tonesætning af to digte af Ole Sarvig, ”Året” og ”Korsalme”.De to digte er sammenkomponeret i 16-stemmig polyfoni, med en hovedlinie (digtet “Året”) og en “skjult”, kommenterende tekst (digtet ”Korsalme”.), hvor sidstnævnte tilføjer en mystisk, kosmisk tone til førstnævntes mere inderligt/jordnære beskrivelse af årets gang. Først høres tekst fra “Året”, men efter kun et par takter overlapper tekst fra ”Korsalme”., og tilsammen skaber de to tekster en broget og tvetydig ´meningsfylde´.”Frostsalme” blev komponeret umiddelbart efter min ”3. Symfoni” og rummer stilistiske og melodiske træk fra denne. Melodierne er baseret på “uendeligheds-rækken”, en teknik som gør det muligt – på harmonisk vis – at generere melodier i flere lag og tempi, sammenligneligt med “fraktaler”.Værket findes både i den, oprindelige, danske version og i en engelsk version, teksten oversat af Ole og Helen Sarvig.Per Nørgård (2003)

PROGRAMME NOTE: FROSTSALME-FRAGMENTER (FROST PSALM–FRAGMENTS) – (1976/2003) – for 16-part mixed chorus (or 16 solo voices).

“Frost Psalm” was completed in 1976, after my Symphony No.3. I wrote several melodies related to the second part of the symphony (with texts by the Danish poet Ole Sarvig), melodies that could be harmonized in several different tempos at the same time. This inspired me to a series of “Sarvig”-pieces in the next decades: “Winter Cantata”, “Winter Hymn”, “Cantica”, “Cycles” and “Frost Psalm”, the most complex of these works.”Frost Psalm Fragments” consist of part 1 and 3 of Frost Psalm, which sets to music two poems by Danish poet Ole Sarvig: The Year and Choral Hymn.The text of THE YEAR is heard first, but only a few bars later the text of “Choral Hymn” overlaps, thus creating a simultaneous setting of the two poems. The intermingling of these two texts produces a rich ambiguity of “meanings”, as each text creates a commentary on the other; the description of the passing of the year is given a new, other-worldly dimension by the added mystical tone of the hymn – and vice versa.A wide variety of choral textures are heard, from single melodic line to complex 16-part polyphony. The melodies are based on my so-called “infinity series”, a serial technique which makes it possible – in a harmonious way – to create melodies in different tempi running simultaneously, almost like “fractals” – and not unlike the proportional canons of certain of the Renaissance composers. Melodies of this kind may also be heard in my “Symphony No. 2” (1970) and “Symphony No. 3” (1975) and in the opera “Siddharta” (1979), as well as in several choral works to texts by Ole Sarvig (in Danish or in English).The work exists in both a Danish version (Frostsalme-Fragmenter) and in an English version (Frost Psalm-Fragments), the poems translated by Ole and Helen Sarvig.Per Nørgård